cbmcแผนธุระกิจชุมชนผ่านออนไลน์

จุดดีของโควิดทำให้อยู่บ้านช่วยชาติยังได้เรียนรู้cbmcแผนธุรกิจชุมชนออนไลน์

   ห่างหายจากบ้านโกว์ไปนานหลายเดือน ด้วยบทบาทหน้าที่ภาระงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนเรื่องการฟื้นฟูชุมชนเศรษฐ,กิจฐานรากสภาองค์กรชุมชนโดยใช้เครื่องมือ cbmcเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งจะต้องสร้างนักจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเวร์คช็อฟจาก  อาจารย์ทรรศิน สุขโต

     แต่สถานการณ์โควิดมาปิดกั้นไม่สามารถจัดการอบรมได้  อาจารย์ทรรศินจึงใช้จึงใช้เวร์คช็อฟออนไลน์ ได้นักจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านมา2 รุ่นและกำลังฝึกอบรมรุ่น3ต่อ เพื่อให้คนเหล่านี้ออกไปปฎิบัติการในพื้นที่ทำแผนธุระกิจชุมชน ติดตั้งเครื่องมือcbmcให้กับพื้นที่สภาองค์กรชุมชนในปี2563 จำนวน 500ตำลบลตามเป้าหมายที่ทางสถาบันพัฒนาองค์ชุมชน(องค์กรมหาชน)ได้ตั้งเป้าเอาไว้   

     จุดดีของโควิดทำให้คิดเครื่องมือการประชุมอบรมออนไลน์ อยู่บ้านช่วยชาติก็ยังได้เรียนได้อบรมวิชา cbmcนำไปปรับใช้กับพื้นที่กันต่อไป   ..

เครดิตภาพตู่ นันตพงศ์ นาคฤทธิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (2)

โดยใช้เครื่องมือ cbmcเป็นตัวขับเคลื่อน ทำยังไงคะท่านบัง

ติดตั้งเครื่องมือcbmcแผนธุระกิจให้กลุ่มธุระกิจชาวบ้านแล้วใช้ชุดพั่เลี้ยงอาสาเต่าติดจรวดลงติดตาม หนุนเสริมเพิ่มพลัง