เร็ว ๆนี้หลังจากปิดการรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนนี้ไม่กี่วัน ก็ยังมีคนมาพบประปรายเพื่อขอเข้าเรียน กศน. ซึ่งตามปกติการได้รับงบประมาณจัดการศึกษานั้นได้รับจัดสรรตามจำนวนรายหัวนักศึกษาที่เมื่อปิดรับสมัครก็แจ้งข้อมูลขึ้นเว็ปไปยังสำนักบริหาร    งานกศน. และจะได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนที่แจ้งไปเท่านั้น  ฉะนั้นกรณีที่มารับสมัครนักศึกษาเพิ่มที่หลังจึงไม่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐ คือต้องดูแลรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมากขึ้นโดยไม่ได้เพิ่มเงิน  ที่ผมตัดสินใจรับไว้โดยฝากผอ.ศูนย์กศน.อำเภอเมืองช่วยอนุเคราะห์รับไว้ดูแล เพราะ กศน. น่าจะเป็นที่ซึ่งมีโอกาสสำหรับการเรียนรู้สำหรับประชาชนที่เข้ามาหาเสมอ เมื่อลูกค้ามาหาแล้วให้รอไปให้มาสมัครเรียนใหม่ในภาคเรียนหน้า หาควรพึงกระทำไม่ ด้วยหัวใจที่ยึดลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Focused Organization) หากไปผูกโยงกับหลักการตลาดก็เข้ากันได้ดีกรณีเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ไว้เป็นลูกค้าเก่า ในภาคเรียนหน้าผู้ที่เป็นนักศึกษาโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนนี้ก็จะได้เข้าระบบได้รับเงินอุดหนุนในภาคเรียนหน้าเป็นการสร้างความสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการระยะยาวไปในตัว
       
     กิจกรรมการตลาดเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์กับผู้รับบริการระยะยาว ที่เรียกกันว่า CRM มาจากคำว่า Customer Relationship Management มีมากมายที่นำมาใช้กันมีมากมายหลายหลากได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การลดแลกแจกแถม การตลาดขายตรง โดยเฉพาะ  E- Marketing ก็กำลังได้รับความสนใจ
นั่นคือ หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนพึงต้องรับรู้ จับกระแส หาแนวทางสร้างมูลค่างานบริการการศึกษาจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อไป