ชีวิตที่พอเพียง 3660. บันเทิงชีวิต หนุนคนรุ่นใหม่ ในวันแห่งความรัก


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันแห่งความรัก ผมไปร่วมการประชุม The 10th Prince Mahidol Award Youth Program Networking & Reunion Meeting    เพื่อทำกิจกรรม mentoring แก่ PMAYP Scholars   ทั้งที่เป็น senior mentoring   และ peer mentoring    หรือจริงๆ แล้ว เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเอง โดยครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ    ใช้ห้องประชุมชั้น ๑๗  ตึก สธ เป็นสถานที่ประชุม  

เมื่อเกือบ ๙ ปีก่อน ผมเล่าความฝันสร้างคุณค่าของโครงการ Prince Mahidol Award Youth Program ไว้ที่ (๑)     เราดำเนินการจัดการเพื่อเป้าหมายอุดมการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา    โดยนัดใช้วันวาเลนไทน์เป็นวันสานฝัน ตามที่เล่าใน (๒) และ (๓)     โดยมีคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล    ที่มาจากหลากหลายคณะแพทยศาสตร์ มาช่วยกันทำงานอาสาให้แก่บ้านเมือง

ดูกำหนดการของการประชุมที่ (

กล่าวเปิดโดย รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิ พันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ท่านย้ำเป้าหมายของทุนเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล    ว่าเพื่อส่งเสริมแพทย์จบใหม่ที่เป็นคนดีมีความสามารถที่ต้องการอุทิศชีวิตทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์     โดยทำสิ่งที่ตนชอบ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ    กิจกรรม Lifetime Mentoring & Networking นี้ จัดเพื่อหนุนให้ผู้ได้รับทุนแต่ละคนบรรลุเป้าหมายของตนได้    โดยให้คำแนะนำว่า ต้องพัฒนาวิชาการทั้งแนวลึกและกว้าง

ตามด้วย รศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทสรุปได้ว่า ผู้รับพระราชทานทุนควรมุ่งทำงานร่วมมือกัน ให้เกิดการเสริมพลัง (synergy) กัน 

ช่วงเช้า ศ. นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ เป็นประธาน    เริ่มจาก ผู้ได้รับพระราชทานทุนรุ่น ๑๑ จำนวน ๕ คน มาเสนอแผนงานที่จะไปฝึกที่ต่างประเทศ ๑ ปี    ทั้ง ๕ คน ขณะนี้ยังเป็นนิสิตแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์  กำลังจะเรียนจบได้รับปริญญาภายในเวลาเดือนสองเดือนข้างหน้า   

นส. กัลยกร ริ้วรุจา จากจุฬา จะไปศึกษาเรื่อง stem cells รักษาข้อเสื่อม    ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการป้องกันข้อเสื่อม    นายทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย จากจุฬา  จะไปศึกษาเรื่องการพัฒนา AI เพื่อ early diagnosis มะเร็งตับ โดยใช้ ultrasound   เข้าใจว่าทั้งสองคนนี้ได้ทำงานล่วงหน้าไปสองสามปีแล้ว  

นส. พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน จากรามาธิบดี  จะไปศึกษา การใช้ AI ทำ early detection ของสัญญาณฆ่าตัวตาย ใน social media    นส. พรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล จากศิริราช  จะไปศึกษากลไกที่เซลล์มะเร็งตอบสนองหรือไม่ตอบสนองต่อยา     นส. ศศิธร เย็นยุวดี จากศิริราช  จะไปศึกษาวิธีวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่เริ่มเป็นโดยการตรวจเลือด   

จะเห็นว่าทั้ง ๕ คนมีโจทย์ค้นหาความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่   หรือที่เรียกว่าการวิจัยขอบฟ้าใหม่ทั้งสิ้น    และปีนี้ผู้รับพระราชทานทุน ๔ คนเป็นผู้หญิง  มีผู้ชายคนเดียว    เราเห็นแววความสนใจระดับคลั่งใคล้ในคนสาวหนุ่มเหล่านี้  

หลังจากรุ่น ๑๑ เสนอทีละคนตามด้วยการกล่าวเสริมของ mentor ไทย    ผู้รับทุนรุ่นก่อนๆ ที่มาร่วม รวมทั้งอาจารย์ที่มาร่วม ก็ช่วยกันให้คำแนะนำรุ่นน้อง       

ตอนบ่าย ศ. นพ. สุรเดช หงส์อิง เป็นประธาน หารือวิธีจัดการประชุมวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ที่คณะทำงานจัดระบบ Lifetime Mentoring and Networking ยกร่างมา    สรุปว่าจะเชิญผู้ใหญ่สามท่านมาเล่าเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานวิจัยหรืองานวิชาการสามแนวทาง    และจะหาทางสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือทำงานวิจัยและนวัตกรรมข้ามสถาบัน ในลักษณะของ multicenter studies   โดยยึดเอาความฝันว่าภายในเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า ผู้ได้รับพระราชทานทุนแต่ละคนต้องการทำอะไร บรรลุผลสำเร็จอะไร    จึงให้ผู้รับพระราชทานทุนแต่ละคนแชร์แผนชีวิต ๒๐ ปีของตน    ได้ข้อมูลให้คณะทำงานนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางสนับสนุน mentoring & networking ลงไปในงานวิจัยและนวัตกรรม    

ตกลงกันว่า ทีมจัดการโครงการจะหาทาง networking อาจารย์ mentor ไทยกับอาจารย์ mentor ต่างประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น    เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือ networking ระหว่างสถาบัน       

การประชุมจบลงด้วยความอิ่มเอม    ผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมได้เห็นแนวทางที่จะใช้โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในการสร้าง international connection ให้แก่วงการวิจัยชีวการแพทย์ไทย  

จากการประชุมวันนี้จะนำไปสู่ The 1st PMAYP Lifetime Mentoring and Networking ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่สามย่านมิตรทาวน์  

วิจารณ์ พานิช  

๑๔ ก.พ. ๖๓


Pmaypn from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)