โรงเรียนกับมาตรฐานการป้องกัน COVID19 ขององค์การอนามัยโลก ตอนที่ 3


#โรงเรียนปลอดCOVID19 ตอนที่ 3

แปลและเรียบเรียงแบบสรุปใจความจากเอกสารของยูนิเซฟ เผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการตามหลักต่อไปนี้

-การใช้หลักการสร้างระยะห่างทางสังคม ประกอบด้วย

การกำหนดเวลาเข้า-ออกโรงเรียนของเด็กนักเรียนให้มีความเหลื่อมกัน (โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ในการเข้าหรือออกโรงเรียน ไม่ให้เกิดการออกัน หรือเคลื่อนย้ายพร้อมกัน)
การเลื่อนการประชุม สัมมนา อบรม นิทรรศการ และพวกกิจกรรมกีฬาสี ที่จะทำให้เกิดการชุมนุมกันของคน
การจัดตำแหน่งโต๊ะเรียนภายในชั้นเรียน ให้มีความห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
โดยครูจะต้องจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนรู้จักหลักเรื่องการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น

-การสร้างระบบส่งต่อ ในกรณีที่มีบุคลากรป่วย

โรงเรียนควรต้องวางแผนล่วงหน้ากับหน่วยงานด้านสาธารณสุข บุคลากรฝ่ายสุขภาพของโรงเรียน โดยการสำรวจและทำให้รายชื่อผู้ที่มีอาการป่วยทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ สร้างความมั่นใจว่า จะมีการแยกบุคลากรและนักเรียนที่ป่วยออกจากกลุ่มปกติ โดยมิให้มีการเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยจะมีการนำส่งบุคลากรและนักเรียนตามสถานกาณ์ บริบทของอาการไปยังบ้าน หรือโรงพยาบาล แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ โรงเรียจะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องคือ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ทราบด้วย

โรงเรียนต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคระบาดที่เป็นปัจจุบันแก่ทุกฝ่ายในหน่วยงาน โดยนำข้อมูลจากที่ที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานภาครัฐทีรับผิดชอบโดยตรง มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินงานที่โรงเรียนทำอยู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวัส รวมทั้งมีการประสานกับครอบครัว เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีบุคลากรติดเชื้อไวรัส โดยรูปแบบของการให้ข้อมูลแก่บุคลากร สามารถทำได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดประชุมระหว่างครูและผู้ปกครอง (ในลักษณะที่ไม่ต้องเดินทางมาพบกัน) การจัดทำโปสเตอร์ ซึี่งเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายแก่นักเรียน ติดตามป้ายบอร์ด ห้องน้ำหรือพื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียน โดยอาจให้นักเรียนถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแสดงคำตอบไว้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการระบาดของไวรัส ที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย
โปรดติดตามแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ในบทความต่อไปครับ

_______________________________________________________________

ที่มา: Key Messages and Actions for COVID-19Prevention and Control in Schools March 2020


หมายเลขบันทึก: 676031เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2020 12:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มีนาคม 2020 12:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี