การวิ่งคบเพลิงและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬา

              การแข่งขันกีฬาสมัครเล่นมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือการวิ่งคบเพลิงเพราะในสมัยกรีกโบราณ เพลิงถือว่าไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพดาด้วยเชื่อถือกันว่าเทพเจ้าโพรเมเทอุสขโมยจากเทพเจ้าซุสลงมามอบให้แก่มนุษยชาติมีไว้บริโภคเป็นครั้งแรก ดังนั้น จึงมีการจุดและรักษาเพลิงให้โชติช่วงไว้ตลอด ณ ศาสนสถานหลายแห่งในเมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ เช่นเดียวกับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอันมีขึ้นเพื่อเฉลิมเกียรติของเทพเจ้าซุส ที่มีการจุดและรักษาเพลิงไว้ ณ วิหารของซุสและวิหารแห่งเทวีเฮรา (Hera) ภริยาของซุส สำหรับในปัจจุบันนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่ละครั้งจะเริ่มด้วยการจุดเพลิงโอลิมปิกขึ้นจากวิหารแห่งเทวีเฮราที่ประเทศกรีซส่วนการแข่งขันโอลิมปิกในสมัยใหม่ ก็ยังคงพิธีเหมือนแต่เดิม ที่ให้หญิงสาวพรมจรรย์ชาวกรีซ(กรีก) เป็นผู้จุดไฟด้วยเลนส์รวมแสง แล้วถึงส่งต่อให้ประเทศเจ้าภาพนำไปส่งต่อเวียนในหมู่ประเทศสมาชิก ก่อนจะนำมาจุดคบกระถางคบเพลิงในวันพิธีเปิด(http://jhonjun.blogspot.com/2011/05/blog-post_15.html)

               ส่วนการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬานั้นก็เป็นอีกกิจกรรมที่จะขาดไม่ได้เพราะในการแข่งขันกีฬานั้นเป็นการแข่งขันสมัครเล่น ดังนั้นก็จะต้องให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตนว่าตนเองเป็นนักกีฬาสมัครเล่นที่เข้าร่วมแข่งขันต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการกล่าวคำปฏิญาณตนนั้นจะมีนักกีฬาอาวุโสเป็นผู้พากล่าวนำทุกครั้ง

คลิก!!!!!!!


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)