Debsirin Coaching and Mentoring Day ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มนตรีของเทพศิรินทร์ ในฐานะประธาน Chira Academy และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศพร้อมด้วยคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์คือ คุณกฤช สินอุดมและนายสัตวแพทย์ กิจ สุนทรจัดโครงการ Debsirin Coaching and Mentoring Day โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์ 2562 และ Debsirin Coaching and Mentoring Day ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โดยมีครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการและมีคณะวิทยากรจาก Chira Academy และรุ่นพี่นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ให้ข้อเสนอแนะ

สรุป

Debsirin Coaching and Mentoring Day

วันที่ 1 มีนาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

VDO การบรรยายเรื่อง สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

โดย อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

กรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

และที่ปรึกษา Chira Academy

วัดเทพศิรินทร์สร้างโดยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระโอรสในรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

สถาบันกษัตริย์และรัฐบาลได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศมากมาย ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาต่อเนื่องกันมา

รัชกาลที่ 4 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศ ตอนนั้นไทยเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอาเซียนเพราะมีวิเทโศบายโอนอ่อนเรียนรู้วิทยากรจากฝรั่ง

รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศไนย หอนาฬิกาแห่งแรกของสยาม สร้างเสร็จก่อนหอนาฬิกาบิ๊กเบน (สหราชอาณาจักร) 2 ปี

ทรงคำนวณเวลามาตรฐานกรุงเทพฯ Bangkok Time ขึ้นใช้เองในสยาม (ใช้ก่อนมาตรฐานเวลากรีนิช 10 ปี) ทำโดยให้มหาดเล็กปักธูปและจดเวลาเป็น 10 ปีแล้วนำมาเฉลี่ย

รัชกาลที่ 4 ทรงอ่านหนังสือดาราศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษอยู่เสมอ

รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย และผู้นำสยามยุคใหม่ทรงพิสูจน์สุริยุปราคาเต็มดวง ที่ อ.หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ก่อนล่วงหน้าถึง 2 ปี

ท่านเชิญทูตชาติตะวันตกมาดูด้วย ทรงทำนายแม่นยำเพราะทรงใช้วิธีโหราศาสตร์ สารัมภ์ไทย สารัมภ์มอญและตำราอังกฤษ อเมริกันอีกหลายฉบับประกอบด้วยแล้วเสด็จสวรรคตด้วยโรคไข้ป่า

แสดงให้เห็นว่า นักวิทยาศาสตร์ต้องหาความรู้หลากสาขามาประกอบการพิสูจน์

ขุนสุนทรสาทิศลักษณ์ Francis Chit (ฟรานซิส จิตร) ช่างภาพหลวงของไทย ถ่ายภาพสุริยุปราคาหว้ากอ

ประเทศไทยเคยมีกษัตริย์ครองราชย์คู่กัน 2 พระองค์ เช่น กรณีพระนเรศวร รัชกาลที่ 4

แสดงให้เห็นว่า การทำงานต้องอาศัยความหลากหลาย

กล่าวเปิดงาน โดย นายสวัสดิ์ ปันผสม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์จีระได้กรุณาสละเวลามาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทราบว่าในอดีตท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านได้เคยมาโรงเรียนของเราหลายครั้งเพื่อช่วยงานหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีในการนำโรงเรียนเราเข้าไปร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ปี 2551 และท่านก็ได้ขึ้นมาพักที่โรงเรียนเราหลายครั้ง ครั้งล่าสุดประมาณปี 2558

ขอต้อนรับและขอบคุณท่าน การศึกษาจะขับเคลื่อนไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนทุกท่านที่เข้าร่วมกับโรงเรียนเรา ถือเป็น Stakeholders จะเห็นได้ว่า โรงเรียนเรา 2 ปีที่ผ่านมา ได้ฝ่ามรสุมการเปลี่ยนแปลง และเราได้พัฒนาทางกายภาพและคุณภาพ เกิดจากความร่วมมือของท่านผู้ปกครองทุกคน Stakeholders ทุกภาคส่วนของโรงเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องทรัพยากรมนุษย์  ที่สำคัญที่สุด ต้องการการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นจากความคิดของเรา เรียกว่า เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยน ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา ไอน์สไตน์กล่าวว่า คงมีแต่คนบ้าที่ทำแบบเดิมๆแต่หวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง  ถ้าเราทำแบบเดิม เราก็จะได้คำตอบแบบเดิมๆ วันนี้ เราก็จะมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ต้องปรับเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น Steve Jobs กล่าวว่า ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง จะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน เพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงความคิด ชีวิตเราก็จะเปลี่ยน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ขยายผล ขับเคลื่อนโดยเปลี่ยนความคิดของครู ก่อนที่ปรับให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อเด็กทางด้านการเรียน การสอน จะเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนและด้านวิทยาศาสตร์

ส่วนผู้ปกครอง ปรับเปลี่ยนขอบเขตความคิดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ร่วมดูแลบุตรหลานของเรา ไม่มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นของโรงเรียนฝ่ายเดียว ผู้ปกครองต้องสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนว่า เรียนอะไรบ้าง วิชาอะไร ค้างส่งงานอะไรบ้าง ต้องร่วมมือกันดูแล ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทุกฝ่าย

ยุคปัจจุบันที่อาจารย์พูด การเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 เรียกว่า ยุค Disruption เรียกว่า เราสามารถตกยุคได้ทุกวินาที ความเปลี่ยนแปลงเกิดทุกวินาที ความรู้ที่รู้เมื่อวาน วันนี้อาจตกยุคได้แล้ว ความรวดเร็วของกระแสสังคม เทคโนโลยี ยุค Disruption ซึ่งเราอาจจะตกยุคได้ทุกวินาทีถ้าเราอยู่กับที่ เพราะฉะนั้น เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอ ซึ่งผมคิดว่า คนสามารถพัฒนาตนเองได้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ถ้าทุกคนยังรักความสะดวกสบาย เราจะตายกันแน่นอน อนาคตสูญหายแน่นอน

วันนี้มีคุณค่ายิ่ง มีวิทยากรที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ อยากจะขอความกรุณาให้ผู้ปกครองอยู่ร่วมกิจกรรม ขอให้กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้โรงเรียนพัฒนาตามคาดหวังของผู้ปกครองทุกคน

บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเปิดงาน

การบรรยายเรื่อง การสร้างความเป็นเลิศและความดีกับการปรับตัวในยุคที่โลกเปลี่ยน ยุค 4.0

โดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

มนตรีของเทพศิรินทร์และอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

ทุกครั้งเทพศิรินทร์ 9 ก็ไปร่วม Knowledge Camp ด้วย

Knowledge Camp กระตุ้นให้คิดถึงตัวเองและอนาคต เช่น อายุ 40 ปีจะทำอะไร

ปี 2550 รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ม.จ.ภีศเดช รัชนีก่อตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9

อาจารย์จีระเคยนำทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาสอนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9

ปัจจุบัน เรามีปัญหา Disruption ซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีแต่มีเรื่องโควิดด้วย

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ 4 ในโครงการ Debsirin Coaching and Mentoring Day

นักเรียนโรงเรียนนี้มันสมองและความคิดสร้างสรรค์ไม่เป็นรองใคร

การเปลี่ยนแปลงทุนมนุษย์ ปรับหลักคิด Mindset (สะสมมาตั้งแต่เด็ก) พ่ออาจารย์จีระปลูกฝัง Mindset ให้หาความรู้ตลอดชีวิต มองว่า การเรียนต้องเรียนแบบมีคุณภาพ รัชกาลที่ 5 ตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ใช้ชื่อตามพระนามพระมารดาท่าน

เรามีนักเรียนเก่าคือ รัชกาลที่ 8 และเป็นโรงเรียนที่สร้างผู้นำ มีนายกรัฐมนตรี 5 คนและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคือ ตนกูอับดุลรามาน

วันนี้ เรามีการนำครู นักเรียนและผู้ปกครองมาหารือกัน

โรงเรียนทั้งสามแห่งที่เคยร่วมโครงการอยากให้เราสอนการเรียนรู้ด้วยตนเองและคิดเป็น วิเคราะห์เป็น

คนเราต้องรู้ เกษียณแล้วต้องหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสอนให้หาปลาไม่ใช่ให้ปลากิน

ผู้อำนวยการบอกว่า ถ้าทำแบบเดิม ก็ไม่สำเร็จ ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่

คนชาติพันธุ์ก็ไม่แพ้ใคร เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

เมื่อได้รับการกระตุ้น คุณก็ทำได้ดี

เมื่อได้รับการปะทะกันทางปัญญา ก็ได้หารือกัน

ที่เทพศิรินทร์ พุแคมี co-working space ให้นักเรียนเรียนนอกห้องเรียนได้ ที่นี่ควรจะทำ แล้วให้เด็กทุกรุ่นคุยกัน

กิจกรรมนี้เป็นการคิดร่วมกันระหว่าง 3 กลุ่ม ทำให้เห็นว่า ถ้าจะเอาชนะอุปสรรค จะต้องรวมพลังกัน ผู้ปกครองต้องเปลี่ยน Mindset เป็นการไม่กดดันให้ลูกเรียนในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ

เวลาหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ควรเลือกเรื่องที่ต่อยอดได้และจะทำให้เรียนแบบประสบความสำเร็จ

ครูไม่จำเป็นต้องสอนทุกสิ่งที่กระทรวงศึกษากำหนดมา แต่ควรสอนให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น

อาจารย์ที่สอนในโรงเรียนต้องมีความหลากหลาย อาจารย์ทุกวิชามาหารือกันกำหนดอนาคตของโรงเรียน ในอนาคต อาจจะเน้นเป็นศูนย์พันธุกรรมก็ได้

ต้องปรับจากสิ่งที่เคยเชื่อมาเป็นสิ่งที่เราอยากเห็น

ในอนาคต ถ้าอาจารย์จีระจะทำ Knowledge Camp จะเชิญ Friends of Debsirin มาร่วมโครงการด้วย

การเปลี่ยนแปลงวิธีสอนอาจจะต้องใช้เวลา

ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สนใจจะทำ Active learning ต้องทำเป็นขั้น

ขั้นแรกคือ ให้เด็กมีส่วนร่วม ผู้ปกครองต้องถามเด็กว่า วันนี้ เรียนแล้วได้อะไรที่นำมาประกอบอาชีพ คิดต่อ โลกเราไม่ใช่แบบ 1+1=2 แต่ต้องเพิ่มพลัง

โรงเรียนนี้ควรทำโฮมสเตย์เพื่อหารายได้

เรื่อง HR Architecture ต้องดูแลคนครบวงจร พ่อแม่ต้องดูแลลูกให้ดีได้รับอาหารถูกโภชนาการ

การศึกษาต้องทำให้คนมีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น วิเคราะห์เป็น เรียนจบแล้วก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเรียนยุคใหม่ ต้องข้ามศาสตร์ รู้เรื่องเดียวไม่ได้ ถ้ามีคุณธรรม ทุกอย่างก็จะดีขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่มี

การเรียนหนังสือต้องเรียนด้วยความสุข ครูต้องสนใจนักเรียนหลังห้อง ถ้าเขาไม่มีความสุข ก็เรียนไม่ได้

ในความเป็นจริง มีคนตั้งใจเรียนกับคนไม่ตั้งใจเรียน ปัญหาคือ การขาดครูที่สร้างแรงบันดาลใจ

นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร

วิกฤติ ในภาษาจีนประกอบด้วยคำว่า อันตรายกับโอกาส วิกฤติจะเป็นอะไรขึ้นกับมุมมองของแต่ละคน

เทพศิรินทร์ผลิตนายกรัฐมนตรี 5 คน

โรงเรียนเทพศิรินทร์มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากมาย

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ จะตั้งห้องเรียนภาษาจีนและเป็นฐานภาษาจีนของเทพศิรินทร์ทั้งหมดและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจีนต่างๆ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการจัดอบรมครูสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 10 โรงเรียนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือในระดับเวทีโลก

นอกจากนี้มีการจัด Knowledge Camp

ทางโรงเรียนก็ได้เสนอจุดเด่นเหล่านี้แก่ประเทศจีน Beijing Jiaotong University ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศจีนและมีความเชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูงให้ทุนมาในสาขา One Belt One Road ไปเรียนที่จีนฟรี 4 ปี และให้เงินเดือนเดือนละ 12,000 บาทขณะที่เรียน ปัญหาคือคนเรียนภาษาจีนเป็นสายศิลป์ ทำให้ไม่มีคนรับทุนนี้

ทำไมต้องเรียนภาษาจีน

ย้อนไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว GDP ของประเทศจีนเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างจากสหรัฐอเมริกาถึง 20 เท่า

ผ่านไป 40 ปี GDP แตกต่างกันแค่ 58%  เมื่อ 2 ปีที่แล้ว GDP ของจีนน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา 42%

จีนสร้าง One Belt One Road เส้นทางสายไหมจากเอเชียไปสู่ยุโรป มี 65 ประเทศร่วมโครงการนี้

จีนสร้างระบบ GPS เป็นของตัวเอง เครื่องบินรัสเซียก็ติดตั้งระบบดาวเทียมของจีน

จีนให้ความสำคัญกับไทยมาก จีนถวายเครื่องรัฐอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทรงเป็นผู้แทนผู้รับรางวัลชาวต่างชาติกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีน

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย ทั้งนำเข้าและส่งออก มีมูลค่าประมาณ 7 แสนล้านบาท

ปีค.ศ. 2021 จีนประกาศเป้าหมายพัฒนาการค้าระหว่างไทยกับจีนเพิ่มอีกเป็นเท่าตัว จะเป็น 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หมายถึงโอกาสของนักเรียนที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือจีน

เชียงใหม่ใกล้คลังยาของจีนคือ ยูนนาน อาจส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์และทำงานด้านสุขภาพได้

เรามีวิชาชีวิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาพัฒนาเป็นอาชีพได้

คนบนดอยอ่างขางมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ไม่ใช้สารเคมีกับผักที่ปลูก แสดงถึงการมีจริยธรรม เวลาเราทำอะไรต้องคิดถึงใจเขาใจเรา

รัฐบาลไต้หวันเคยให้การสนับสนุนโครงการหลวงดอยอ่างขาง ในปัจจุบันก็มีทุนให้นักเรียนไปเรียนด้วย

การพัฒนาโรงเรียนมีโอกาสอยู่มากเพราะมีรุ่นพี่ให้การสนับสนุน เป็นทรัพยากรที่มีค่า มีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม ครูที่ทุ่มเทเสียสละ

ช่วงแสดงความคิดเห็น

กลุ่มที่ 1 ครู

สรุปใจความการอบรม

1.ความเป็นมาของเทพศิรินทร์ พวกเราควรตระหนัก มีความภาคภูมิใจ ทำให้ชุมชนเข้าถึงความเป็นเทพศิรินทร์

2.ไวรัสโควิด เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ได้ความรู้ในการนำฟ้าทะลายโจรและกระเพราะป่ามารักษาอาการได้ในเบื้องต้น

3.การป้องกันไวรัสด้วยการล้างมือ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนบนดอยอ่างขางได้ดี

กลุ่มที่ 2 นักเรียน

คุณครูช่วงแรกเน้นเรียน ไม่ค่อยสั่งงาน แต่ชอบสั่งงานมากในช่วงใกล้สอบเพื่อเก็บคะแนน

ผู้ปกครองควรให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ชอบ และปล่อยให้เด็กหาประสบการณ์

การป้องกันโรคควรทำตามขั้นตอน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ประเด็นนำเสนอดีแล้ว

บุคลิกควรนิ่ง มีความมั่นใจในตัวเอง จับประเด็นชัดเจน

ความคิดนิดเดียวก็เปลี่ยนโลกได้ ถ้าคิดแบบเดิม นวัตกรรมไม่เกิด

กลุ่มที่ 3 นักเรียน

อยากให้โรงเรียนสนับสนุนด้านกีฬา เช่น ส่งไปแข่งกีฬา ไม่ใช่ให้เรียนอย่างเดียว

เรื่องภาษาอังกฤษ อยากท่องเป็นประโยค ไม่ใช่เป็นคำศัพท์

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

อาจไปเล่นฟุตบอลที่เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ได้

อยากให้อาจารย์ภาษาอังกฤษนำบทกวี บทประพันธ์ภาษาอังกฤษมาสอนด้วย ทำให้ได้อรรถรสภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษต้องศึกษาพื้นฐานคือบทประพันธ์ต่างๆด้วย  ต้องทำให้นักเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษด้วย

กลุ่มที่ 4 ผู้ปกครอง

เรื่องขยะในโรงเรียน เด็กมาก็ต้องเก็บขยะ  ทำให้เด็กไม่อยากมา

อยากให้ครูสื่อสารกับเด็กชัดเจนขึ้น

คนที่ 5 นักเรียน

จะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการรับทุน ขอโอกาสให้นักเรียนได้รับทุน

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

ครูต้องให้เกียรติลูกศิษย์และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ครู

เราต้องมีส่วนร่วมดูแลโรงเรียนให้มีความสะอาด เราต้องเตรียมความพร้อมกายภาพตลอดเวลา

เราสร้างวินัยการแยกขยะให้นักเรียน แต่นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ อาจจะปรับเวลาในการทำความสะอาด เปลี่ยนเป็นตอนเย็น

นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร

ถ้าไม่มีคนทิ้งขยะ หรือทิ้งขยะไม่เป็นที่ ก็ไม่มีใครต้องเก็บขยะ

ที่ญี่ปุ่น คนไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด

อาจใช้รางวัลหรือตาวิเศษรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาด

ส่วนเรื่องทุนการศึกษา เครือเทพศิรินทร์ได้ทุนวิศวกรรมระบบราง จะขยายไปสู่สาขาอื่นด้วย

จะได้ทุนจีน ต้องผ่าน HSK4 ต้องเก็บ Portfolio กิจกรรมช่วยสังคม

Workshop การนำเสนอโครงการ

กลุ่มวิชาการ

1.โครงการลดกิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้

2.โครงการร่วมมือภาคี 4 ฝ่าย (ครู ผอ. นักเรียนและผู้ปกครอง) เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ข้อเสนอแนะจากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1.ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ดี

2.สำหรับโครงการลดกิจกรรมเพิ่มการเรียนรู้

2.1 ควรทำ 2 วัน จัดร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

2.2 ควรเน้นแนวทาง Peter Senge และ Mindset

3.สำหรับโครงการร่วมมือภาคี 4 ฝ่าย (ครู ผอ. นักเรียนและผู้ปกครอง) เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ควรเลือกผู้ปกครองและนักเรียนมาเรียนแบบลงลึก

กลุ่มพฤติกรรมนักเรียน

1.โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ

เริ่มจากแกนนำนักเรียน 20 คน นำมาฝึกเรื่องระเบียบวินัยและบุคลิกภาพ แล้วแกนนำกลับมาขยายผลให้กลุ่มใหญ่ เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง

2.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

จะทำห้องเรียนสีขาว มีการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติด

ข้อเสนอแนะจากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

  1. สำหรับโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ควรจัดร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นเวลา 2 วัน
  2. สำหรับโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ถ้าไม่เป็นปัญหาร้ายแรงมาก อาจจะเปลี่ยนไปทำโครงการการใช้ Social Media ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน

หลังจากได้รับคำแนะนำแล้ว กลุ่มพฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนไปทำโครงการการใช้

Social Media ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน

กลุ่มพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียน

1.โครงการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

2.โครงการเครื่องกรองน้ำ

    เหตุผลที่ต้องการให้มีโครงการนี้คือ การขาดแคลนน้ำสะอาดใช้ อาจทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา

ข้อเสนอแนะจากคุณกฤช สินอุดม

1.สำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ควรปรับให้มีป้ายโรงเรียนเพื่อให้สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ง่าย อาจมีสัญลักษณ์และสร้างเป็นโครง ในส่วนอื่นๆ ควรไปดูตั้งแต่ต้นทาง แล้วคิดว่า อยากเห็นอะไร

2.สำหรับโครงการเครื่องกรองน้ำ ควรคิดถึงระบบน้ำทั้งหมดในโรงเรียน คือ ทั้งน้ำกินและน้ำใช้ นอกจากนี้ต้องมีการประหยัดน้ำด้วยการใช้น้ำน้อยลงและนำกลับมาใช้ (Reuse)

กล่าวปิดงาน โดย นายสวัสดิ์ ปันผสม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้เราได้รับความรู้ได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน

หลายๆปัญหา หลายๆกรณีที่พวกเราได้สะท้อนในวันนี้ หลายๆคนถาม เราทราบและไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่บางอย่างจำกัดด้วยเหตุและผล จำกัดด้วยระยะเวลาและนโยบายที่ทำให้เราต้องชะลอไป แต่หลายเรื่องเร่งด่วน เราก็เร่งดำเนินการ เช่น เครื่องกรองน้ำ เรื่องกายภาพทำไปแล้วพอสมควร ด้านวิชาการ มีความคิดใหม่ๆที่นำแนวคิดจากผู้ปกครองและนักเรียนมาสังเคราะห์โครงการเรียนการสอนของเราให้มีคุณภาพต่อไป ทีมงานขอขอบคุณวิทยากร เราได้รับแนวทางการพัฒนาจากวิทยากรได้กรุณาให้คำแนะนำและมีช่องทางที่จะร่วมมือช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต่อไปรวมถึงนักเรียนด้วย

ในนามเทพศิรินทร์ 9 ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Live

Facebook

บทความ1

บทความ2

รายการวิทยุ1

รายการวิทยุ2

หมายเลขบันทึก: 675806เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2020 17:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มีนาคม 2020 20:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี