แผนการสอนลูกเสือสำรอง

Weerachai Jansook
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลูกเสือสำรอง เป็นลูกเสือที่เป็นนักเรียนอยู่ในระดับชั้นประถม เป็นลูกเสือที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาประเภทของลูกเสือทั้งหมด
จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กในวัยลูกเสือสำรองทั้งในทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม 

แนวแผนการสอนลูกเสือสำรองสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ตามเหมาะสม   แผนการสอนลูกเสือสำรอง

ScoutShare.blogspot.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (0)