คติชีวิต

แท้จริงความลำบากไม่มี มีแต่ความไม่เคยชิน

เชื่อมั่นว่าทุกคนคงเคยถูกถามหรือให้เขียนคติพจน์ประจำใจ และทุกคนก็คงมีคติพจน์ที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำงานและการดำรงชีวิต ผมเองก็มีแต่จะมีหลายอันหน่อย ตอนไปออกรายการของคุณมยุรา เศวตศิลา ทางช่อง 5 ก็ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันดังนี้

หลักในการทำงาน

แท้จริงความลำบากไม่มี  มีแต่ความไม่เคยชิน”  ได้จากอาจารย์หมอผจญ  วงษ์ตระหง่าน อดีตอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นทั้งครูแพทย์และครูชีวิต

การทำงานหนักคือดอกไม้ของชีวิต”  ได้จากหนังเรื่องหนึ่งที่ได้นำไปฉายให้ชาวบ้านดูขณะออกค่ายที่บ้านแม่ลายเตียนอาง อำเภอฮอด เชียงใหม่

หลักในการบริหารงาน

             คุมคนด้วยใจ                       (จึงไร้ปัญหา)

             คุมใจด้วยงาน                      (จึงไร้ตัณหา)

             คุมงานด้วยแผน                    (จึงเกิดระเบียบ)

             คุมแผนด้วยนโยบาย               (จึงเกิดระบบ)

             คุมนโยบายด้วยคน                 (จึงมีคุณธรรม)

ได้จากการอ่านหนังสือแต่จำไม่ได้ว่าเล่มไหนแต่ก็ได้ยึดถือในการทำงานเรื่อยมา

หลักในการดำเนินชีวิต

                                “ต้นตรง ปลายตรง”

                                “จงเป็นดั่งเกลือรักษาความเค็ม” 

2 อันนี้เป็นคำสอนของพ่อ(นายทองใบ บัญญัติ) ที่ได้สอนผมตอนอยู่ชั้น ม. 4 ปิดเทอมได้ไปนอนอยู่ในไร่กับพ่อและพอ่อก็ได้สอนในการดำรงชีวิตและเป็นการสอนที่ดูจริงจังที่สุดในชีวิตของพ่อที่มีต่อผมและพอผมอยู่ชั้นปี 4 พ่อก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจมน้ำ แต่สองประโยคนี้ก็อยู่ในจิตสำนึกตลอดเวลา เสมือนกับวันที่พ่อได้พูดให้ฟัง

                                ”รายรับไม่กลัว  กลัวรายจ่าย “  เป็นคำสอนของอาจารย์หมอผจญ วงษ์ตระหง่าน

                                “ฉันเป็นฉันเอง”  ได้จากการอ่านหนังสือขวัญเรือนและรู้สึกตรงใจตนเอง โดยเนื้อหาเป็นบทร้อยกรองตามที่เคยนำเสนอไปแล้วครั้งก่อน

หากผู้อ่านท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์จะนำไปใช้ก็ไม่หวงครับ เพราะผมไม่ได้คิดเอง ผมก็ยืมของคนอื่นมาใช้เช่นกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)