เช้าวันที่ 9 พ.ย. 2548 เข้างานเวลา 08.10 น. มีหมายข่าว 08.30 น. ที่กระทรวงพานิชย์ กรมการประกันภัย เรื่องธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยโดยมีท่านรัฐมนตรีสมคิด เป็นประธานและก็มีการแถลงข่าวได้ถ่ายถ่ายเก็บภาพ Insert พอเสร็จจากงานที่กระทรวงพานิชย์ก็ย้ายตามหมายข่าวมาทำงานเกี่ยวกับเรื่อง SMEs ที่ตึก SUN TOWER  ในเลา13.30 น.ได้ถ่ายการแถลงข่าว และ Insert จากการถ่ายพี่ยศช่างภาพแนะนำเกี่ยวเรื่ององค์ประกอบและขนาดภาพ คือองคือประกอบไม่สมดุลคือหนักไปทางข้างใดข้างหนึ่ง ส่วนขนาดภาพควรให้แน่นกว่านี้เพราะหลวมมาก