ชีวิตที่พอเพียง 3599. ยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องดีงาม


คำว่า integrity มีความหมายลึก ผมเพิ่งนึกคำไทยได้ว่า “ยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องดีงาม”   จึงขอนำมาขยายความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าคุณธรรมข้อนี้ช่วยให้ผมมีชีวิตที่ดีอย่างไร

หนังสือ Power Relationships : 26 Irrefutable Laws for Building Extraordinary Relationships (2013) (๑) เขียนโดย Andrew Sobel and Jerold Panas  บอกว่า ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานมีกฎ ๒๖ ข้อ 

ข้อที่ผมคิดว่ามีพลังมากคือ integrity  กับ empathy หนังสือบอกว่า integrity มี ๓ องค์ประกอบคือ honesty, consistency และ reliability    ซึ่งผมตีความว่า integrity มีลักษณะสำคัญคือยืนหยัด    โดยเมื่อถูกท้าทายโดยสิ่งเย้ายวนล่อหลอก ก็ไม่สั่นคลอน   

การถูกท้าทายต่อความมั่นคงในคุณธรรมในชีวิตของผม มารู้สึกภายหลัง     หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนานมากแล้ว     ตอนที่เกิดเหตุการณ์ผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเลย     ผมตัดสินใจไปตามสามัญสำนึก ที่อยู่ใต้ความเชื่อของตน    

คิดย้อนหลังกลับไปสมัยหนุ่มๆ อายุสามสิบกว่าๆ    หลงเข้าไปสู่ตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยโดยไม่คาดคิด    แถมยังได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานก่อสร้างทั้งหมดในวิทยาเขตหาดใหญ่ รวมแล้วอาจจะเป็นพันล้าน    พันล้านสมัยนั้นนะครับ   

ผมไม่ต้องคิดอะไรมาก    ยึดหลักอย่างเดียวว่า ไม่ใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ    ต้องทำเป็นตัวอย่าง เพราะทำงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสร้างคนดีมีความซื่อสัตย์ให้แก่ประเทศ    เป็นเรื่องที่สอนไม่ได้ แต่ทำตัวเป็นตัวอย่างได้    พูดง่ายๆ ว่า ความเย้ายวนมันไม่เย้ายวนผมเลย    ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงผมมี integrity หรือเปล่า    

เข้าใจว่าตอนทำงานอยู่ คนเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกครับ ว่าผมทำตามที่ปากพูด    แม่ยายยังคิดเลยว่าลูกเขยคงจะรายได้ดีจากการตอบแทนใต้โต๊ะ   แต่หลังจากลาออกจากตำแหน่งบริหารแบบไม่ใยดี  คนก็เริ่มเชื่อ   และเมื่อทำตัวเสมอต้นเสมอปลายไปเรื่อยๆ คนก็เชื่อมากขึ้นๆ   

หากไม่ใช่เพราะชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์ เขาคงไม่เลือกผมมาเป็น ผอ. สกว. คนแรก   เพราะ strong candidate 4 คนสุดท้ายเขาเก่งกว่าผมทุกคน   

แล้วผมก็ได้ฝึก integrity ขั้นสูงขึ้น    คือมุ่งทำงานเพื่อผลดีต่อส่วนรวม    ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็น stepping stone สู่ตำแหน่งที่สูงกว่า    ที่เห็นกันดาษดื่นในสังคมไทย     ผมทั้งพูดทั้งปฏิบัติให้คนเห็นประจักษ์    ซึ่งหลายครั้งมีคนหัวเราะ ว่า “หมอวิจารณ์มันตัดหนทางตัวเอง”   ซึ่งมองมุมหนึ่งก็เป็นความจริง     แต่ผมสบายใจว่าได้ทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าทำเพื่อตนเอง

เพราะมั่นคงอยู่กับความบ้าเช่นนี้   ชีวิตผมจึงเดินสู่สภาพที่แสนจะมีความสุข ในบั้นปลายของชีวิต 

วิจารณ์ พานิช

๑ ธ.ค. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)