National Meeting 2019 : Part III กิจกรรมฝ่ายบริการการศึกษา / ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรและฝ่ายพัฒนาโครงการและองค์กรฯ


ก่อนเริ่มกิจกรรมการนำเสนอสาระฯและข้อมูลต่างๆของฝ่ายบริการการศึกษา มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพด้านประสาทการรับรู้ของคณะฯกันก่อน ดูท่าทางเหมือนจะไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด

ก่อนเริ่มกิจกรรมการนำเสนอสาระฯและข้อมูลต่างๆของฝ่ายบริการการศึกษา  มีกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพด้านประสาทการรับรู้ของคณะฯกันก่อน  ดูท่าทางเหมือนจะไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เล่นให้ดีดนิ้วทั้งสองมือพร้อมๆกันในระดับต่างกัน ใครจะไปทำได้ (ยกเว้นบางท่านที่มีความถนัดในทักษะเหล่านี้)   

ผู้เขียนเอง..ขนาดทักษะที่ง่ายกว่านี้ยังทำไม่ได้เลย เช่นการฟ้อนรำบางจังหวะ  ถ้ามือได้เท้าจะไม่ได้  พอเท้าได้มือก็จะทำไม่ได้

               คุณปทิตตา ศิริเลิศไชยากูล  ผู้จัดการฝ่ายบริการการศึกษา 

คุณปทิตตา  ศิริเลิศไชยากูล  
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯได้นำเสนอเรื่อง อาการโรคซินโดรม 2 ประเภท

1. ฮ่องเต้ซินโดรม หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งว่า สตอเบอรี่ ซินโดรม ที่ดูสวยงามแต่ เปราะบาง  มีความเชื่อมั่นใจในตัวเองสูง   เอาแต่ใจตัวเองราวกับเทวดาไร้มารยาท ไร้ความเกรงใจผู้อื่น  มีความอดทนต่ำ  ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ซึ่งหากประสบความผิดหวังบางอย่าง อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้   โรคนี้มักจะเกิดกับเด็กในยุคปัจจุบัน ที่พ่อแม่ดูแลปกป้องมากเกินไป 

สาเหตุของการเป็นฮ่องเต้ ซินโดรม

  • ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากพ่อแม่มากเกินไป
  • พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือคนรอบข้างตามใจในทุกเรื่อง
  • เมื่อต้องการอะไร พ่อแม่ให้ทุกสิ่งอย่าง  ไม่กล้าปฏิเสธ เพราะกลัวจะทำให้ลูกเสียใจ   
  • พ่อแม่- ผู้ปกครองพยายามปกป้องเห็นดี-เห็นงามไปด้วยทุกเรื่อง  เมื่อลูกทำอะไรผิด และมีแนวโน้มที่จะโทษสิ่งอื่น ก็ไม่ได้มีการสอนหรืออบรมอย่างถูกต้อง  

 การป้องกันโรคฮ่องเต้ ซินโดรม

  • ให้เด็กห่างจากโลกโซเชียล หรือหน้าจอมือถือบ้าง
  • ฝึกให้เด็ก ได้ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองบ้าง เช่นทำงานบ้าน  ทำการบ้านด้วยตัวเอง
  • สอนเด็กเมื่อเวลาทำผิด พร้อมทั้งชี้แจงให้เข้าใจ หากในกรณีที่เด็กเป็นฝ่ายผิด ควรต้องมีการลงโทษหรือลงวินัยตามความเหมาะสม 

2. ปีเตอร์แพนซินโดรม  โรคนี้จะมีอาการ ไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ ไม่อยากทำงาน ต้องการเที่ยวเล่นตลอดเวลา มีความคิดเหมือนเด็กๆ  ส่งผลให้พวกเขา ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้   ชอบเก็บตัว  อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยากลำบาก   บางคนอาจมีอาการติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ร่วมด้วย โรคนี้ มักเกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไป ไม่ค่อยปล่อยให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง และมักเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

(ศึกษา 5 โรคผิดปกติทางจิต ที่ตั้งชื่อตาม ‘ตัวเอก’ วรรณกรรมระดับโลก ได้ที่นี่) 

กิจกรรมฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร 

                คุณศิริลักษณ์  บูรพาวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร

คุณศิริลักษณ์  บูรพาวิจิตร
ดำเนินการตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของฝ่ายอุปถมภ์ฯ ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่อยู่ในแผ่นพับ ที่จัดวางไว้ในบู้ธนิทรรศการด้านหน้าตรงประตูทางเข้า โดยมอบรางวัลให้กับผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง
จากนั้นให้ชมวิดิโอ กิจกรรมโครงการฯ   2 ประเทศ และนำเสนอข้อมูลโครงการต่างๆ ของฝ่ายฯโดยสรุป
1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
     ระยะเวลา  1 ปี  มี 2 ช่วงเวลา ( เม.ย – กพ./มีค. และ กค.- พ.ค. )
     ระยะ 6 เดือน  มี 2 ช่วงเวลา  ( 1 ภาคเรียน  เม.ย – กย. และ กค.- ธ.ค.)
     ระยะ 6 สัปดาห์ ( ก.ค.-ส.ค.)
2. โครงการบริการชุมชน ( Community Service =CS)
     ระยะเวลา  1 ปี   ทุนรัฐบาลเยอรมนี ( ก.ค.-มิ.ย )
     ระยะ 6 เดือน  มี 2 ช่วงเวลา  ( ม.ค.- ก.ค. และ กค.- ม.ค.)
     ระยะ 3 เดือน   (ม.ค.- เม.ย และ ก.ค.-ต.ค.)
     ระยะ 6 สัปดาห์ ( ม.ค.-มี.ค. และ ก.ค.-ส.ค.)
3. โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษา ( Teaching Assistant Programs) TA
    ระยะเวลา  1 ปี  จากเยอรมนี   ( เม.ย- มี.ค. ก.ค.-มิ.ย )
    ระยะ 6 เดือน  จากจีน เบลเยี่ยม  เดนมาร์ก  (พ.ค.-ต.ต. และ ต.ค.-เม.ย)
โครงการอื่นๆ ในการรับอุปถัมภ์
 1. โครงการ YES (ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา) ระยะเวลา 1 ปี
 2. Vocational School Program (นักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนอาชีวะ ระยะ 1 ปี)
 3. School Based English Program ( ระยะเวลา 1 ปี   6 เดือน และ 6 สัปดาห์) โปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปีและ 6 เดือน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร ( English Program)
4. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี(หอพัก)
5.โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อสันติภาพ ระยะ  3 เดือน 

ตัวอย่างสถานที่ฝึกงาน
1. ทางด้านการศึกษา โรงเรียนอนุบาล / ประถมฯ / มัธยมศึกษา
2. ทางด้านสังคมสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนบ้านเด็กอ่อน  บ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา เป็นต้น
3. ทางด้านปศุสัตว์หรือสัตว์ป่า  ปศุสัตว์อำเภอ /จังหวัด ศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่า ศูนย์คุ้มกันสัตว์  ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด เป็นต้น
4. ทางด้านสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพตำบล  โรงพยายบาลประจำอำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด
5.ทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ ประมงน้ำจืด/น้ำเค็ม ศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ศิลปาชีพ  
คุณสมบัติของครอบครัวอุปถัมภ์
1. มีความพร้อม
2. สามารถสนับสนุนอาหาร 3 มื้อ / ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้
3. 
สามารถสนับสนุนชุดนักเรียน
4. 
สามารถดูแล เรื่องการเดินทางไป-กลับโรงเรียนหรือสถานที่ฝึกงานได้
5.
 สามารถดูแลได้เหมือนเป็นบุตรคนหนึ่งในครอบครัว
ขั้นตอนการสมัคร
1.
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ 
2. รอการสัมภาษณ์ และรอแจ้งผล หากคุณสมบัติของครอบครัวตรงตามระบุ
3. ประชุมเตรียมพร้อมรับอุปถัมภ์
ผู้สนใจสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ คลิกที่นี่ 

กิจกรรมฝ่ายพัฒนาโครงการและองค์กร Project Management Office (PMO) 

             คุณพิสมัย  ยอดยิ่ง เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและองค์กร 

สำหรับฝ่ายพัฒนาโครงการและองค์กร  เพิ่งจัดตั้งมาเมื่อปี 2561 มีบุคลากรในฝ่ายฯ อยู่ 5 ท่าน  
ภาระงาน :  สร้างสรรค์โครงการฯ และออกแบบกิจกรรมฯ ต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสำนักงาน รวมทั้งอาสาสมัครฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรแข็งแกร่ง ก้าวหน้าอย่างงดงาม
Vision : To Develop Future Global Citizens by providing World –Class Intercultural experience

โดยยึดรูปแบบการดำเนินงาน  ITOP = I – Intercultural , T-Teamwork, O-Open minded,  P – Professional )  มีผลงานอยู่หลายเรื่อง  เช่น
การร่วมมือพัฒนาภาษาจีน กับสถาบันการสอนภาษาจีน Beijing Language and Culture University ( BLCU) 
การจัดประชุม – เสวนา  AFS Thailand Forum 2019
AFS Road Show
American and South Pacific Affairs
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
AFS Alumni Series 
รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เช่น 
AFS T-Shirts Design Contest
AFS Photo Contest
AFS Video Contest
 
สนใจเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่นี่ 

***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ... ***

หมายเลขบันทึก: 674046เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2019 19:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 ธันวาคม 2019 20:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี