ชีวิตที่พอเพียง 3580. ลอนดอน ๒๕๖๒-๒ : ๖. เรียนรู้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมประชุมเตรียมจัด PMAC 2021   ๒๓ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เอกสาร Concept Note ของ Subtheme 4 : Environmental Factors    สำหรับใช้เตรียมจัดประชุม PMAC 2021 : The Global Health in the SDG Era – from words to action    ทำให้ผมเถียง (ในใจ) ว่า    เขาเอียงไปทาง climate change มากเกินไป   เน้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพียงด้านเดียว    ไม่แตะสภาพแวดล้อมทางสังคม   

เรื่อง climate change นอกจากเป็นเรื่องความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ร่วมกันทั้งโลกแล้ว  ยังมีประเด็นความเหลื่อมล้ำด้วย    เพราะประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากคือประเทศรวย    แต่ประเทศที่ถูกผลกระทบจาก climate change มาก คือประเทศยากจน    มีผลต่อการเข้าถึงน้ำสะอาด  อากาศบริสุทธิ์  อาหารที่มีคุณภาพ  และที่อยู่อาศัย   

มีผลงานวิจัยบอกว่า คนที่เป็นโรคที่เป็นผลจาก climate change   ร้อยละ ๘๘ เป็นเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี    

ผลของ Climate change ได้แก่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  คลื่นความร้อนเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้น  สภาพอากาศรุนแรงเกิดบ่อย ได้แก่ฝนแล้ง น้ำท่วม ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และไฟป่าเกิดบ่อยขึ้น    ลามไปที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บและคนตายมากขึ้น    รวมทั้งผลผลิตทางเกษตรลดลง     

มาตรการระดับโลกคือ UNFCCC (2015) ที่ประเทศสมาชิกตกลงที่จะร่วมกันจำกัดไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงกว่า ๒ องศาเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม    และจะร่วมกันพยายามทำให้เพิ่มไม่เกิน ๑.๕ องศา    ผู้เข้าร่วมประชุมพูดเรื่อง COP ผมฟังไม่เข้าใจ    กลับมาค้นที่ห้องพักจึงรู้ว่าเป็นกลไกทางการจัดการให้ประเทศต่างๆ มาตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติตาม UNFCC (1)  

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกหนึ่งในสาม และใช้น้ำร้อยละ ๗๐ ของการใช้น้ำทั้งโลก    ดังนั้นเป้าหมายเปลี่ยนการผลิตอาหาร และป้องกันไม่ให้มี food waste จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง    รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ในเชิงโครงสร้าง    เช่นระบบการดำรงชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพที่ตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนนั่งรถเข้าเมือง เพื่อไปทำงานหรือไปโรงเรียน    ตกเย็นเดินทางกลับ มีส่วนก่อปัญหาโลกร้อนนี้ด้วย   

ในการประชุมกลุ่มย่อย บ่ายวันที่ ๒๓ และบ่ายวันที่ ๒๔ ผมถูกจัดให้อยู่กลุ่ม ๔  คิดรายละเอียด Subtheme Environment   มี Peter Friberg, SIGHT / Swedish MFA เป็น Lead Coordinator    และมี Co-coordinator 3 คนคือ Mr. Hakan Bjorkman, UNDP; Ms. Wivina Belmonte, UNICEF; และ Dr. Diarmid Campbell-Lendrum, WHO    สมาชิกทีมนอกจาก ๔ ท่านข้างต้น มี Ms. Reeta Bhatia (UNAIDS),            ดร. นพคุณ ธรรมธัชอารี (สวรส.), นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, และผม    ผมฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง     คนที่รู้เรื่องดีคือสี่คนแรกข้างต้น    คุยกันแบบระดมความคิดไปเรื่อยๆ โดยประธานไม่สรุปประเด็นสู่การจัดการ    ที่ประธานการประชุมในห้องใหญ่คือ นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ มอบหมายว่า ให้แต่ละกลุ่มย่อยคิด ๕ เรื่อง คือ

  1. 1. สรุปประเด็นของ Subtheme  ในเรื่อง สถานการณ์และแนวโน้ม  ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  และแนวทางดำเนินการเพื่อลดผลร้ายต่อสุขภาพ
  2. 2. ชื่อหัวข้อของ Plenary Session  และ Parallel Sessions
  3. 3. หัวข้อของ commissioned paper ที่น่าจะทำ
  4. 4. ความเห็นเรื่องโครงสร้างของการประชุม  น่าจะคงเดิม หรือเปลี่ยนเป็น sequential structure
  5. 5. เสนอประเด็นเชื่อมโยงกับ Subtheme อื่น ๓ ประเด็น

คุณหมอวิโรจน์ เห็นประธานไม่สรุป จึงเสนอข้อสรุปเสียเอง     ทำให้การประชุมกลุ่ม ๔ ได้ข้อยุติ    โดยท่านประธาน Peter Friberg ย้ำยุทธศาสตร์ให้เยาวชนเป็นพลังหลักในการดำเนินการ    เน้นขยายพลังบวก    ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง  

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ผมตื่นตีสี่ (เวลาท้องถิ่น) ได้รับอีเมล์จากคุณ Wivina Belmonte, UNICEF ผู้ทำหน้าที่ lead coordinator, Overarching theme   ที่ตอนประชุมกลุ่มอยู่ในกลุ่ม ๔ (Environmental Factors)  ด้วยกัน    ส่งลิ้งค์ CNN Survey เพื่อลดปัญหา climate change (2) มาให้    สะท้อนการดำเนินการลดภาวะโลกร้อนโดยปัจเจก  บริษัท  และผู้กำหนดนโยบาย ที่ดีมาก   

๘ น. วันที่ ๒๕ ตุลาคม คุณหมอวิโรจน์ ส่งข้อสรุปมาให้ทางอีเมล์ ดัง (๓) (ลิ้งค์ไปยังไฟล์ viroj)    เอกสารนี้ Peter Fiberg ใช้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่   และ Hakan Bjogman ผู้แทน UNDP เสนอให้เชิญคนจาก sector อื่นมาพูดด้วย    ซึ่งใน PS 4.3  และ 4.4 เป็นเรื่อง Multisectoral response  ย่อมต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากหลาย sector มาอภิปรายอยู่แล้ว          

วิจารณ์ พานิช

 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ห้อง ๓๑๘   โรงแรม The Cavendish   ลอนดอน   และห้องประชุม Henry Price, Chatham House  


หมายเลขบันทึก: 673559เขียนเมื่อ 4 ธันวาคม 2019 20:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 ธันวาคม 2019 20:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี