ความเหลื่อมล้ำจะถ่างกว้างขึ้น

ความเหลื่อมล้ำจะถ่างกว้างขึ้น

นสพ. บางกอกโพสต์ ลงข่าว Noend in sight for US, China spat  สรุปประเด็นที่ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ มากล่าวปาฐกถาใน Bangkok Post International Forum2019 เรื่อง Asia 2020 : Trade Wars, RCEP and Economic Trends   กล่าวเชื่อมโยงมายังปัญหา inequity   

ท่านบอกว่าสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนี้คือ มีสินทรัพย์ (assets) เหลือมาก    แต่การลงทุนมีน้อย     ทำให้คนมีสินทรัพย์ยิ่งมีรายได้มากกว่าคนที่ใช้แรงงาน    ทำให้ความเหลื่อมล้ำจะยิ่งถ่างกว้างขึ้น    

ที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคือ   ปัจจุบันคนรวยมีเงินเหลือมาก จึงเอาไปเก็งกำไร    ไม่ได้เอาไปลงทุนเพื่อการผลิต    เป็นสภาพฟองสบู่    น่าเป็นห่วงว่า ในไม่ช้าสภาพปัจจุบันอาจนำไปสู่วิกฤติฟองสบู่อีก

เรื่องความเหลื่อมล้ำ มีคนพูดว่ารัฐบาล ผลงานของรัฐบาล คสช. ๕ ปี  ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยสูงขึ้น

วิจารณ์ พานิช

๒๒ พ.ย. ๖๒

ห้อง ๑๑๐๖  โรงแรมแคนทารีฮิลล์  เชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)