แม่น้ำหวง หรือ แม่น้ำฮวงโห

แม่น้ำหวงหรือแม่น้ำฮวงโห หรือแม่นำ้เหลืองหรือแม่นำ้วิปโยค

เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีน รองจากแม่น้ำแยงซี มีความยาว 5,464 กม. สูงเหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,500 เมตร 

ไหลจากฝั่งตะวันตกมาทางตะวันออก ผ่านมณฑล ชิงไห่ เสฉวน กานซู หนิงเซี่ย มองโกเลียใน ซานซี เหอหนาน และซานตง 

ออกสู่ทะเลโป๋ (โป๋ไห่) ซึ่งเป็นทะเลในอ่าวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ลุ่มน้ำฮวงโห 

เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนมาช้านาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปความเห็น (0)