ที่วัดอ้อน้อย จ. นครปฐมได้มีการจัดบวชพระเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันพ่อ โดยมีการบวชพระเณรรวม 69 รูป หลังจากบวชที่วัดอ้อน้อยแล้ว ได้ไปศึกษาธรรมที่ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดที่ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรีจนถึงวันที่ 24 ธค. 2549

ใยวันนั้นได้ไปร่วมบวชเนกขัมเพื่อถวายราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ตั้งแต่วันที่ 2-5 ธค.