ช่วงนี้เป็นสัปดาห์แห่งการออกกำลังกายของศิริราช วันก่อนได้มีโอกาส ไปออกกำลังกาย ที่หอกีฬา ชั้น 12 ณ อาคารจอดรถ 2 ที่ห้อง Fitness ซึ่งในช่วงนี้จนถึง 15 ธันวาคม 2549 ไม่เสียค่าบริการในการใช้ (20 บาทต่อครั้ง สำหรับเจ้าหน้าที่ และ 10  บาทสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตศิริราช) 

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับ ดูแลการออกกำลัง และให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ เป็นอย่างดียิ่งครับ