หลังจากทำ QM  QP  เสร็จ  เราก็นำไปทำประชาพิจารณ์เพราะต้องนำไปใช้กับทุกหน่วยงานของภาควิชา  เอาไปถามความเห็นและขอข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน ตัวแทนด้านเทคนิควิชาการ  ตัวแทนด้านระบบคุณภาพ และคณะกรรมการตรวจติดตามภายใน ใช้เวลาในการตกลงทำความเข้าใจกับทีมนำถึง 6 ครั้งกว่าจะจบ QP  11 เรื่อง  แต่ละครั้งใช้เวลาไม่เคยน้อยกว่า 2 ชั่วโมง   ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ต้องขอขอบคุณไว้อีกแล้ว  อย่าลืมเปิดบล็อกเข้ามารับคำขอบคุณไปด้วยนะคะ

            QM QP คืออะไร  มีความต่างและความเหมือนอย่างไร  QM (Quality Manual) หรือคู่มือคุณภาพ เปรียบเสมือน กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นการระบุถึงแนวคิด กรอบนโยบายต่อเรื่องต่างๆ อย่างกว้างๆ ครอบคลุม แต่กระทัดรัด มองเห็นว่าจะทำอะไรแต่ต้นจนจบ และมีวิธีการดำเนินการอย่างย่อไว้ด้วย พร้อมกับบอกว่า QM นั้นจะมี QP อะไรเป็นแนวให้ปฏิบัติตาม


            อ้าว!  คราวนี้มาถึง QP (Quality Procedure) หรือ ระเบียบปฏิบัติ หรือ กฏหมายลูก ที่ออกมารองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็หมายถึงว่า QP จะต้องเขียนแนวปฏิบัติงานที่ทำได้จริงสอดคล้องกับ QM    ไม่ใช่ QM ไปทาง QP ไปอีกทางมีหวังสอบตกแต่เริ่มแรก  ดังนั้นหัวข้อของ QP จะมีมากกว่า QM เช่น ระบุว่า QP นี้มีวัตถุประสงค์อะไร มีขอบเขตการใช้งานแค่ไหน ใครมีหนาที่ต้องรับผิดชอบอะไร และระบุวิธีการดำเนินการชัดเจน ให้เป็นลายแทงที่ทุกคนต้องเดินตามได้  ด้วยเหตุนี้เราถึงต้องทำประชาพิจารณ์ไงคะ


            ขณะนี้เรากำลังทำฉบับแก้ไขสุดท้าย แล้วส่งต่อคณบดีเป็นผู้เซ็นอนุมัติประกาศใช้  หัวหน้าภาค บอกว่าวันประกาศใช้เราจะทำพิธีเปิด เพื่อความขลัง  หลังจากคณบดีเปิดงานเสร็จก็มีการชี้แจงบุคลากรระดับปฏิบัติการต่อเพื่อให้เข้าใจระบบ ISO 15189  อ้อ!  วันที่ประกาศใช้ ISO  เราจะแจกรางวัลสำหรับผู้ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญและออกแบบธง เพื่อนำไป ปชส.ตามหน่วยต่างๆ และผู้ที่ได้รับรางวัลตอบปัญหา ISO   โดยมีท่านคณบดีเป็นผู้มอบรางวัล  อย่าทำลืมเสียล่ะ 


            เฮ้อ!!! โล่งอก ที่เล่ามาจนถึงยุคเรียลไทม์แล้วค่ะ ถือว่าเป็น ExPress Release ทีเดียวนะคะ  ขอขอบพระคุณ  ขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้งาน ISO ของเราใกล้ถึงหลักชัยเต็มแก่  ใกล้คลอดเต็มที  ตอนหน้า อวสาน แล้วค่ะ


            แต่!! เอ..... ก่อนจะอวสาน เราน่าจะมีรายการเก็บตกตัวละครในเรื่อง ISO กันบ้างนะคะ  เน้นว่าบางท่านเท่านั้นที่แซวแล้ว ดิฉันไม่ต้องถูกเข็นไปห้องฉุกเฉิน จะเริ่มจากใครดีเอ่ย...... ติ๊ก..ต๊อก..ติ๊ก..ต๊อก..  ขอคิดก่อน  รอภาค 10 ก็แล้วกัน……………..