ตอนที่ 22

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 20  ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงการจัดการเชื่อมโยง KM ท้องถิ่นเข้ากับงานวิจัย   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช