โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (This_PCU)

  ติดต่อ

Tambol Health Information System , Primary care Unit

อุเทน บุญยปิพันธ์
สถานีอนามัยนามะเฟือง ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

วัตถุประสงค์
– เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Family Folder เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในด้านสุขภาพจาก Family folder เพื่อประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงาน หรือการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนเอง เพื่อสะดวกต่อการรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานในระดับสูงต่อไป

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
– ศึกาข้อมูลในชุมชนและจัดทำ Family Folder หลังจากจัดทำ Family Folder เสร็จก็พบว่าข้อมูลในชุมชนมีความหลากหลายและมีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลา จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มาจัดการกับข้อมูล ค้นหาและศึกษา Software เพื่อที่จะมาใช้กับ Family Folder ดำเนินการเขียนโปรแกรมโดยเจ้าหน้าที่ใน PCU เอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 97 ทดลองใช้โปรแกรมและนำเข้าข้อมูลจาก Family Folder

- การทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ ทดลองใช้โปรแกรม This_PCU ที่สถานีอนามัยที่เริ่มต้นก่อนขยายเครือข่ายการใช้โปรแกรมไปที่ PCU ที่สนใจ จำนวน 10 PCU จากผลการทดลองใช้โปรแกรม This_PCU จำนวน 10 PCU พบว่า ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในโปรแกรม ในระดับดีมาก และเจ้าหน้าที่ใน PCU สามารถใช้โปรแกรมได้ร้อยละ 80 แบะอีกร้อยละ 100 เห็นว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมที่จะใช้ใน PCU และร้อยละ 95 เห็นว่า โปรแกรมสามารถครอบคลุมระบบรายงานประจำเดือนและ Community Folder และการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกร้อยละ 10 เห็นว่ายังมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากโปรแกรมเอง และเจ้าหน้าที่ส่ในใหญ่มีความเห็นว่าควรใช้ใน PCU

ประโยชน์ / การนำไปใช้
- สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลใน Family Folder ได้ทั้งหมด ประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานให้หน่วยงานที่สูงกว่าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น นำเข้าข้อมูลจาก Welfare UC ส่งรายงาน 18 แฟ้มได้ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Folder ได้ สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้ ลดความซ้ำซ้อนของระบบรายงานที่เป็นเอกสาร

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67151, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#ฐานข้อมูล#pcu#family#ผลงานทางวิชาการ#folder

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)