โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (This_PCU)

Tambol Health Information System , Primary care Unit

อุเทน บุญยปิพันธ์
สถานีอนามัยนามะเฟือง ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

วัตถุประสงค์
– เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Family Folder เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในด้านสุขภาพจาก Family folder เพื่อประโยชน์ในการวางแผนดำเนินงาน หรือการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชนเอง เพื่อสะดวกต่อการรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานในระดับสูงต่อไป

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
– ศึกาข้อมูลในชุมชนและจัดทำ Family Folder หลังจากจัดทำ Family Folder เสร็จก็พบว่าข้อมูลในชุมชนมีความหลากหลายและมีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลา จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มาจัดการกับข้อมูล ค้นหาและศึกษา Software เพื่อที่จะมาใช้กับ Family Folder ดำเนินการเขียนโปรแกรมโดยเจ้าหน้าที่ใน PCU เอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 97 ทดลองใช้โปรแกรมและนำเข้าข้อมูลจาก Family Folder

- การทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ ทดลองใช้โปรแกรม This_PCU ที่สถานีอนามัยที่เริ่มต้นก่อนขยายเครือข่ายการใช้โปรแกรมไปที่ PCU ที่สนใจ จำนวน 10 PCU จากผลการทดลองใช้โปรแกรม This_PCU จำนวน 10 PCU พบว่า ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในโปรแกรม ในระดับดีมาก และเจ้าหน้าที่ใน PCU สามารถใช้โปรแกรมได้ร้อยละ 80 แบะอีกร้อยละ 100 เห็นว่าเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมที่จะใช้ใน PCU และร้อยละ 95 เห็นว่า โปรแกรมสามารถครอบคลุมระบบรายงานประจำเดือนและ Community Folder และการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกร้อยละ 10 เห็นว่ายังมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากโปรแกรมเอง และเจ้าหน้าที่ส่ในใหญ่มีความเห็นว่าควรใช้ใน PCU

ประโยชน์ / การนำไปใช้
- สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลใน Family Folder ได้ทั้งหมด ประมวลผลข้อมูลเป็นรายงานให้หน่วยงานที่สูงกว่าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น นำเข้าข้อมูลจาก Welfare UC ส่งรายงาน 18 แฟ้มได้ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Folder ได้ สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้ ลดความซ้ำซ้อนของระบบรายงานที่เป็นเอกสาร

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ฐานข้อมูล#pcu#family#ผลงานทางวิชาการ#folder

หมายเลขบันทึก: 67151, เขียน: 14 Dec 2006 @ 10:50 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 06:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)