ศักยภาพของผู้นำชุมชนด้านการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

สุธรรม แก้วสีขาว

สถานีอนามัยเชิงเทียน จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และศักยภาพในด้านการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของผู้นำชุมชน

ผลการศึกษา
– ผู้นำชุมชนในตำบลเขวา มีความพร้อมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดีมาก คือ มากกว่าร้อยละ 80 ดัง นั้น การกระตุ้นและสนับสนุนทางด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ชุมชน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผู้นำชุมชน#ไข้เลือดออก#ศักยภาพ#ผลงานทางวิชาการ#ควบคุมโรค

หมายเลขบันทึก: 67149, เขียน: 14 Dec 2006 @ 10:48 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 15:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)