ในช่วงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำไม เมล์ที่ส่งมามักจะอ่านภาษาไทยไม่ได้ ต้องคอยแก้ไขทุกหน้า ซึ่งปัญหานี้เริ่มแรกจาก hotmail ก่อน จากนั้นก็เป็นกับทุกฟรีอีเมล์ (ต่างประเทศ) ซึ่งในปัญหานี้ จะสามารถแก้ไขได้โดยการไปที่ เมนูบาร์ Viwe>Encoding>thai ซึ่งต้องคอบปรับเปลี่ยน น่าเบื่อมากๆ

 

แต่ในกรณีที่บางฉบับ อาจส่งไป แล้วเป็นข้อความ ฉณณณณรรรฮรฉณ จะไม่สามารถแก้ไขได้ (ของผมก็อ่านของ gotaknow ส่งไปให้ไม่ได้)

ดังนั้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ควรส่งแนบไฟล์ นามสกุล .txt ไปด้วยครับ