การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน

วันนี้ไม่ได้ไปฝึกงานเพราะจะไปทำกิจกรรมที่มอพอถึงเวลาตื่นมาปวดหัวมากไข้ขึ้นแล้วแดดก็แรงออกไปได้แปปเดียวต้องกลับมาพักไม่ไหวสรุปไม่ได้อะไรเลยวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)