รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ :มิติด้านประสิทธิภาพ


รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มิติด้านประสิทธิภาพ

               การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านโอกาสทางการศึกษา และการมีงานทำที่ดีหลังจากจบการศึกษา

               ประสิทธิภาพที่เกิดกับการจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง แข็งแรง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี่ได้ดี

               ประสิทธิภาพ ที่เป็นเป้าหมายหลัก อาจจะประกอบด้วย

1)การเรียนรู้ได้ดีมีคุณภาพตามช่วงวัยอายุ เหตุเพราะการศึกษารัฐได้จัดอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต  กำหนดไว้ในกฎหมายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ทุกช่วงวัยตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา หรือจากวัยเด็กอ่อนจนถึงวัยชรา ผ่านสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับศูนย์การเรียน โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เป็นต้น

2)ส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้สอน โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้มีการพัฒนาผ่านระบบการเรียนการสอนที่ดี และมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบครูปองครู การอบรมทางไกล การใช้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาแบะแนวนโยบายแห่งรัฐ

3)จัดตั้งหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ จัดให้มีหน่วยงานเล็กสุดคือโรงเรียน ศูนย์การเรียน สถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา และขยายไปยังสถานศึกษาระดับอุมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกระจายไปทุกจังหวัด ที่รองรับการศึกษาต่อของเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุ

4)จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีห้องสมุดประชาชน ศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบเอกชน สนามกีฬาสำหรับจัดการแข่งขันและดูแลสุขภาพ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้อื่นๆเพื่อรองรับความสนใจและความถนัด

5)ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพ มีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน การส่งเสริมอาชีพในสถาบันการศึกษาปอเนาะ ศูนย์ฝึกอาชีพตำบล อำเภอ เป็นต้น โดยในปัจจุบันนับเป็นสถาบันที่ป้อนคนเข้าตลาดแรงงานที่ดีมีคุณภาพ

            นับได้ว่ามิติประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาจะให้ความสำคัญกับคนทุกช่วงวัยและมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานชองความมั่นคงของรัฐและความเป็นอยู่ที่ดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หมายเลขบันทึก: 670491เขียนเมื่อ 9 ตุลาคม 2019 19:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ตุลาคม 2019 20:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี