เราเคยคิดกันหรือไม่ว่า เราพูดไพเราะกับคนใกล้ตัวและคนไกลตัว กับคนประเภทไหนพูดไพเราะมากกว่ากัน หลายคนคิดว่ากับคนใกล้ตัวต้องมากกว่าซิ แต่เมื่อคิดนานๆแล้วจะพบว่าเราพูดไพเราะกับคนไกลตัวมากกว่าครับ เป็นเพราะสาเหตุใดไว้โอกาสหน้าค่อยหาเหตุผลกันนะครับ