Km 74 ความขัดแย้งในองค์กร...เป็นปัญหา หรือเป็นปัญญา

เราจะทำอย่างไรที่จะเอาโอกาสที่เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมาเป็นบทเรียนเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะจัดการความไม่รู้ ให้เป็นอบต. Km ได้อย่างสง่างาม

           องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  ปัจจุบันมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น  แต่ละคนเฝ้ามอง  อบต.  ในมุมมองที่แตกต่างกันนักธุรกิจ  ผู้รับเหมาก่อสร้าง   ก็มองเป็นแหล่ง ปั้มเงิน   ในกระเป๋า   นักการเมืองมองเป็นฐานเสียง  นักการเมืองฉบับชาวบ้านมองเห็นเป็นสถานที่ยกระดับทางสังคให้กับตัวเอง  และอีกหลายมุมมอง

            อบต.  ในปัจจุบันจึงเป็นศูนย์รมของกิจจกรรมของชุมชนมากมายเมื่อกิจกรรมมากปัญหาและความขัดแย้งก็มากเป็นเงาตามตัว  

             เท่าที่ได้ไปสัมผัส  คลุกวงใน   กับอบต.  หลายแห่งทำให้พอสรุปเป็นความขัดแย้งในองค์กรที่ชัดเจน  2  ประเด็น

            ประเด็นแรกเป็นความขัดแย้งเรื่องของการบริหารงานบุคคล   ทั้งเรื่องการกำหนดกรอบแผนงานบุคลากร  ซึ่งอาจจะมีเป้าหมายของการกำหนดกรอบมุ่งเพื่อพัฒนาองค์กรหรือบาง  อบต.  มีความมุ่งหวังที่จะเป็นช่องทางหาผลประโยชน์จากการบรรจุคนเข้ามาทำงาน

          ส่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับอิทธิพลทั้งทางการเมือง  (ฐานคะแนน)  ผลประโยชน์ทั้งของตนเอง  และเครือญาติ  บางอบต.เป็นอบต.เครือญาติ

          ความขัดแย้งประการที่สองเป็นความขัดแย้ง  ทางการเงินและการคลังของอบต.  เองที่งบประมาณเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ถึงแม้ว่า  อบต.  แต่ละแห่งมี่นโยบายการบริหารการเงินที่เป็นอิสระแตกต่างกันไป  แต่ก็สร้างความขัดแย้งภายในองค์กรอย่างรุนแรงและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

           นอกจากนี้เมื่อสิ้นปีบาง  อบต.  ผลการประกอบการดี  มีโบนัสแจก  คนละ  20000 - 30000 บาท  แต่บาง  อบต.ผลการประกอบการขาดทุนไม่ได้โบนัสจึงมีข้อโต้เถียงภายในองค์กรและเปรียบเทียบระหว่างองค์กร  อบต.ด้วยกัน   จึงเกิดความรุนแรงให้เราเห็นผ่านสื่อให้เราเห็นอยู่เป็นประจำ

         เราจะทำอย่างไรที่จะเอาโอกาสที่เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรมาเป็นบทเรียนเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะจัดการความไม่รู้   ให้เป็น  อบต.  Km  ได้อย่างสง่างาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#อบต.#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 67041, เขียน: 13 Dec 2006 @ 21:32 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ต้องสร้าง สมาชิก อบต. และคนเลือกสมาชิก อบต.เป็นผู้เรียน เรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้ผู้อื่น เรียนรู้สังคม และเรียนรู้จากประสบการณ์  ประเภทมองต่างมุมที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่มองเฉพาะในมุมของตนเอง ถ้ามองได้ตามนี้น่าจะมี อบต.ที่เป็บแบบอย่างให้เราศึกษาได้ค่ะพี่พงษ์

แวะมาเยี่ยม และทักทายครับ เพราะหายไปนานครับ..555

  • เป็นเรื่องปกติและธรรมดาครับ การทำงานย่อมมีปัญหา
  • แต่ความขัดแย้ง ไม่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับ แต่สามารถทำให้เป็นเรื่องธรรมดาได้ถ้าหากอาจารย์ศิริพงษ์  ได้นำเอา KM เข้าไปใช้ในองค์กร โดยเฉพาะ อบต.

ขอบคุณครับ

ตอบ  อาจารย์พันดา

        ผมยังมีความหวังลึก ๆ  ว่าอบต.  จะเป็นเครื่องมือในรูปขององค์กรที่จะพลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้   คนในชุมชนเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ควบคู่กับวิถีชีวิตเพื่อเรียนรู้ตัวเอง  เรียนรู้สังคม  ปรับเปลี่ยนตัวเอง  ปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างศานติสุข  ครับ

ตอบอาจารย์อุทัย

  • วันนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าลมอะไรพัดมาหาเพื่อน ๆ    นึกว่าจะลืมกันแล้ว
  • ผมมองเห็นคุณค่าและเชื่อว่า  Kmจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จะกลับคืนสู่องค์กร  ..ครับ..