โครงการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจตามแนวสติปัฏฐาน4

โครงการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจตามแนวสติปัฏฐาน4

โรงเรียนบ้านเมืองแปง เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจตามแนวสติปัฏฐาน4  ของสถาบันแม่ชีไทย อบรมโดยแม่ชีดารณี จันทราวุฒิเป็นวิทยากร  ซึ่งจัดการอบรมขึ้นในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกว่า100 คนและโรงเรียนข้างเคียงที่สนใจเข้ามาร่วมอบรมด้วย  ผลจากการปฏิบัติทั้ง 3 วัน ทำให้นักเรียน - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - รู้หน้าที่ของตนเอง - มีระเบียบวินัยมากขึ้น -รู้คุณค่าของทรัพยากรณ์ในโลก และที่สำคัญคือ นักเรียนได้ฝึกทางด้านจิตใจโดยการกำหนดรู้ในการทำกิจวัตรประจำวันทำให้มีสติคิดรอบคอบอยู่เสมอ รวมทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักอดทนอดกลั้นฝึกให้จิตใจเข้มแข็งให้จิตเป็นนาย-กายเป็นบ่าว รวมทั้งสอนให้นักเรียนเป็นคนรู้คุณคน รู้จักการกตัญญู ต่อบิดา-มาดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเทิดทูลพระคุณของพระมหากษัตรย์ของไทยที่ทรงงานเพื่อชาวไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา   

ประโยชน์จากการเข้าอบรม ในมุมมองผมเองคงไม่ครอบคลุม หากโรงเรียนไหนยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และสนใจก็ติดต่อมาที่โรงเรียนบ้านเมืองแปงเราได้ ยินดีจะประสานงานให้  เพื่อเด็กไทยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ..(^_^)..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#โครงการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจตามแนวสติปัฏฐาน4

หมายเลขบันทึก: 67033, เขียน: 13 Dec 2006 @ 20:37 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)