วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.. 2549 ช่วงเช้าได้ทำงานเก็บเอกสาร เย็บเอกสารที่บันทึกข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมที่บันทึกลงในโปรแกรม  ( Haddi ) จัดเรียงตามหมวดอักษรลงในแฟ้มตามลำดับตัวเลขมากไปน้อย

 และช่วงบ่ายได้เขียนซอง   (Co Mail )   ไปให้วิทยากรที่มาให้ความรู้  ในการเข้ารับการอบรมในแต่ละครั้ง

ตอนบ่าย เข้าประชุม เรื่อง  การจัดงานในวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 49