การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วัน พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นาย ตะวัน พายงูเหลือม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง

วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ของ วัน พุธ  ที่ 9 ตุลาคม 2562

วันนี้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายกลุ่มของกระผมได้ช่วยพี่ที่ อบต. เขียนเบี้ยยังชีพจนเสร็จ ไม่แต่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีมาเพิ่มหรือเปล่าครับ

เวลา 16:30 น.กระผมก็ได้เดินทางกลับหอพักครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)