คูปองการเรียนรู้หลักสูตร การถักมาลัยมะลิอุบะจำปาโครเชต์

หลักสูตรการถักมาลัยมะลิอุบะจำปาโครเชต์

           สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่าย หลักสูตรการถักมาลัยมะลิอุบะจำปาโครเชต์ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบคูปองการเรียนรู้ เป็นส่วนลดให้ผู้เรียนนำไปยื่นกับเจ้าของห้องเรียนออนไลน์ แล้วเข้าสู่ระบบวัดและประเมินผลตามหลักสูตรของสถานศึกษา

       กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

       สถานที่จัดออนไลน์กลุ่มเฟซบุ๊ก เปิดโดย Facebook สถาบันฯ  Esan Nfe

      วันที่จัด ระหว่าง 29 เมษายน – 28 มิถุนายน 2562

      จำนวนชั่วโมงเรียนและทำกิจกรรม 40 ชั่วโมง

      ผู้สมัครรับคูปองและเข้าเรียน จำนวน 24 คน

      ผ่านการประเิมนตามหลักสูตร จำนวน 21 คน

       คิดเป็นร้อยละ 87.5

หมายเหตุ ผู้ไม่จบหลักสูตรจำนวน 3 คน เป็นผู้ส่งงานไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดในหลักสูตร

คูปองการเรียนรู้ที่มอบให้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียน

ผลงานผู้เรียนมาลัยโครเชต์ แสกนเข้าชมได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานฝีมือความเห็น (0)