ท่องเที่ยวไปจังหวัดอุบลราชธานี

      จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นจังหวัดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 200 ปี ในอดีตอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอมโบราณหรือเขมร ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ และ 6 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเดชอุดม อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ อำเภอน้ำยืน อำเภอเขื่องใน อำเภอบุญฑริก อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอนาจะหลวย อำเภอโขงเจียม อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตาลสุม อำเภอสิรินธร อำเภอสำโรง กิ่งอำเภอดอนมดแดง กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ ทิศเหนือติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่ควรพลาด

          สามพันโบก ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มหินทรายที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะตามธรรมชาติ เป็นแก่งหินที่โผล่พ้นน้ำ กลายเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงอีกมากมาย เช่น หาดสลึง หาดหงส์ หลักศิลาเลข ปากบ้อง หินหัวพะเนียง

          ผาชนะได เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน้าผาที่มีความสูงชัน สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนจุดใดในประเทศ ผู้คนส่วนใหญ่มักไปแคมปิ้งที่ผาชนะไดในช่วงฤดูหนาวในวันขึ้นปีใหม่เพื่อชมแสงอาทิตย์แรกของปีที่จุดชมวิวนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุบลราชธานีความเห็น (0)