(บันทึก).. ภาพซ้อน.. มองจันทร์.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

ยายธี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาพซ้อน... มองจันทร์... 

เกิด.. แก่เจ็บตาย.. เวียนว่ายตายเกิด

แหวกว่ายวนเวียน  อยู่กับ  ตัญหา.. 

เคว้งคว้าง กลางเวหา.. จินตนาการ

แกลลอลี่.. ชีวิต.. กลางดิน.. เพื่อธรรมชาติ.. สิ่งแวดล้อมและ  สังคม.. 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บล็อกของยายธีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สายตัวที่เริ่มจะขุ่นมัว.. มองจันทร์.. ก็จะเห็นเป็นภาพซ้อน… อายุขัย.. กับความเสื่อม.. มาคู่กัน…แม้จะมีจินตนาการ ที่ตรงข้าม.. เพียงใด… แกลลอลี่ชีวิตวันนี้..

เขียนเมื่อ 

สายตัว.. คือสาย ใจ.. สายตา.. คือความ ใคร่เห็น… แม้อาจจะ.. ขุ่นมัว…จันทร์จึงซ้อนจันทร์… ด้วยจินตนาการ.. ในแกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้