แนะนำโรงเรียนจากการทดลองในสถานศึกษา


จากการได้ไปทดลองสอนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ดิฉันได้ไปทดลองสอนที่โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งโรงเรียน ทั้งหมดจำนวน 40 คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา บุคลากรทั้งหมด 8 คน รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน และลูกจ้างอื่น ๆ ปัจจุบัน นายธะนิตย์ ลืนคำ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


ในการทดลองสอนนี้ ดิฉันได้ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และทางโรงเรียนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อยู่กันแบบครอบครัว ดิฉันรู้สึก และสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นครอบครัว เด็ก ๆ นักเรียนน่ารักทุกคน และมีพื้นฐานความรู้ที่ดีในการเรียน ดิฉันอยากจะขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่อนุญาตให้ดิฉันได้ไปทดลองสอนในสถานศึกษา ขอบคุณคุณคุณครูพี่เลี้ยงที่แนะนำ ในเรื่องของการเขียนแผนการสอน และการควบคุมชั้นเรียน ซึ่งสิ่งที่ครูพี่เลี้ยงได้แนะนำ ดิฉันเองก็ได้นำมาปรับใช้ และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ขอบคุณโรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ที่ต้อนรับ และให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ดิฉัน   ขอบคุณค่ะ 

ซึ่งวีดีโอที่ดิฉันได้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา EED 3210 โดยโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อครั้งนี้ ดิฉันใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ในการตัดต่อ และเพิ่มเสียงเพลง ตัวหนังสือบรรยายตามภาพต่าง ๆ 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=kXBiZWtOUgI&t=84s
ความเห็น (51)

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ในโรงเรียนให้เรานะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ที่ดี ในการได้ทดลองสอนในโรงเรียนให้เราได้อ่านนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่คุณได้แชร์เรื่องราวดี ๆ ให้เราได้อ่าน ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ดิฉันชื่นชมวิดิโอของคุณ และขอให้กำลังใจให้คุณสู้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ในโรงเรียนให้ได้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่งขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทดลองสอนครั้งนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ในโรงเรียนให้เรานะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ในโรงเรียนให้เรานะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอชื่นชมวีดีโอของคุณ. และขอบคุณ

ที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ มาให้

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆจากการไปทดลองสอน และขอชื่นชมในวิดีทัศน์ของคุณเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ปะสบการณ์ดี ๆให้เราได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงหนึ่ง ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดี ๆ และประสบการณ์ที่ไปทดลองสอนในครั้งนี้ให้เรานะคะ เป็นกำลังใจให้สู้ ๆ ไปให้ถึงเป้าหมายนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณดวงใจของพ่อมาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณสนสามใบมาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณเทวดามาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณจันทร์เจ้าเอ๋ยมาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณจอย จอยลี่มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณเหมันต์มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณพิจิกดามาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณหญิงแม่มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณคนเดินดินมาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณมีนามาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณพฤกษามาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณ Sweet Dreams มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวโรงเรียนทดลองสอนให้เราได้อ่านและชมนะครับ สู้ต่อไปครับ

ขอบคุณครับ

สวัสดี คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่ได้แชร์ประสบการณ์การทดลองสอน และแนะนำโรงเรียนให้เราได้รู้จัก เป็นกำลังใจให้ว่าที่คุณครูในอนาคตค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ที่ดี ในการได้ทดลองสอนในโรงเรียนให้เราได้อ่านนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณแรงโก้ มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณเกลือสินเธาว์ มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณแอมมาลิน มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์เรื่องราวและประสบการณ์ดี ๆ ให้เราได้ชมนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ชื่นชอบวิดีโอของคุณนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะว่าที่คุณครู

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง ขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ และโรงเรียนของคุณน่ารักมากค่ะของเป็นกำลังใจให้ว่าที่คุณครูในอนาคตนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง
ดิฉันชอบวิดิโอของคุณ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณมนัสดวงที่หนึ่ง ประสบการณ์ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำนะคะ เป็นกำลังใจให้คุณสู้ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่งดิฉันชื่นชมวิดิโอของคุณ และขอให้กำลังใจให้คุณสู้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณมนัสดวงที่หนึ่ง ขอขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆวีดีทัศน์ของคุณที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวโรงเรียนที่คุณได้ทำการทดลองสอนทำให้เห็นอีกหลายๆมุมในการทดลองสอนของคุณและเห็นถึงสภาพของโรงเรียนความน่ารักของเด็กๆขอเป็นกำลังใจให้คุณและอยากให้คุณพัฒนาฝีมือในการทำงานต่อไปและฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณกุหลาบขาว มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณดอกไม้เหล็กกลางไพร มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณรำเพย มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ชื่นชมค่ะ และขอให้กำลังใจให้คุณสู้ต่อไปค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณ คุณMakuko มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณทิวา ราตรี มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณหงส์หมิง มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณMaeying มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณทับทิมกรอบ มาก ๆ นะคะ ที่ได้เข้ามาให้กำลังใจในการเขียนบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ในโรงเรียนให้เรานะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ที่ดี ในการได้ทดลองสอนในโรงเรียนให้เราได้อ่านนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ชื่นชมการเขียนบันทึกของคุณขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดี ๆ ในโรงเรียนให้เรานะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณมนัสดวงที่หนึ่ง

ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราได้รับชมนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณ มนัสดวงที่หนึ่ง ผมได้อ่านเรื่องเล่าของคุณ เป็นบันทึกที่ดีมากครับ ขอเป็นกำลังใจให้คุณเขียนบันทึกวีดีโอแบบนี้ต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี