การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ชื่องานวิจัย        การปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                           โรงเรียนแร่วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

ชื่อผู้วิจัย                                นายภาคิน  ลุนลี

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแร่วิทยา  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ผู้วิจัยได้จัดทำเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        โรงเรียนแร่วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียนและแบบทดสอบหลังการเรียน  ซึ่งแบบทดสอบจะนำมาจากเนื้อหาที่ได้บรรยายในชั้นเรียน และงานที่มอบหมาย

ผลการศึกษาปรากฏว่า     คะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้      (6-10 คะแนน) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  35.50 และเมื่อนักเรียนได้ทำแบบฝึกและใบความรู้ที่ให้จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบหลังการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (11-15 คะแนน) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  72.5 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)   และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น

หมายเลขบันทึก: 669592เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2019 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2019 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี