เปิดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

เปิดงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

       วันที่24 กันยายน2562 ดร.ดิศกุลเกษมสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชันณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)