สถานการณ์ที่กระตุ้นการสร้างความรู้

สถานการณ์ที่กระตุ้นการสร้างความรู้

ดร. มณฑล สรไกรกิติกูล อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส่งผลงานตีพิมพ์เรื่อง สถานการณ์ท้าทายที่กระตุ้นการสร้างความรู้ของพนักงานในองค์กรขนาดใหญ่ มาให้

จึงนำมา ลปรร. ที่ 20190922013411.pdf

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ก.ย.๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)