จัดการความรู้ด้วยการหมุนเวียนงาน

จัดการความรู้ด้วยการหมุนเวียนงาน

ดร. มณฑล สรไกรกิติกูล อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส่งผลงานตีพิมพ์เรื่อง การพัฒนาความรู้ด้วยการหมุนเวียนงานภายในโรงพยาบาลนันอาและโพลีคลีนิค จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาให้

จึงนำมา ลปรร. ที่ 20190921223526.pdf

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ก.ย.๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)