ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา

การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ครั้งที่ ๖  วันที่ ๒๕ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   ดูรายละเอียดที่ (๑)

วิจารณ์ พานิช

๑๕ ก.ย. ๖๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)