มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต


ดังเล่าไว้ที่ (๑)ว่าผมไปกล่าวปาฐกถาศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช    บัดนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำปาฐกถาดังกล่าวเป็นเล่ม    สามารถดาวน์โหลด pdf file ของหนังสือดังกล่าวได้ที่ (

วิจารณ์ พานิช

๑ ส.ค. ๖๒

ห้อง ๑๗๐๑  โรงแรมพุลแมน ราชาออร์คิด  ขอนแก่น


Unifuture from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)