มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  และ ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒   และเชิญผมไปกล่าวปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช  เรื่อง มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต

จึงนำ PowerPoint ที่ใช้ประกอบการบรรยาย มา ลปรร. ที่ และฟังเสียงการบรรยายได้ที่ part 1, part 2

วิจารณ์ พานิช

๑ มี.ค. ๖๒

Univ futuremu 620301 from Pattie KBบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)