การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 43 หน่วยที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (วันอังคาร/10/กันยายน/2562)

วันที่ 10 กันยายน  พ.ศ 2562

         สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายจิระ  รักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงวันนี้ได้เดินทางออกจากหอพักเวลาประมาณ 08:21น. ไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เวลา 08:30 น. ก็ได้ทำการกล่าวทักทายกล่าวสวัสดีพี่ๆใน อ.บ.ต 
ช่วงเช้าเวลา 08:37 น. นั่งทำgisและลงข้อมูลเพิ่มครับ จนถึงเวลา 16:00 น.

ช่วงเวลา 16:30 น. เตรียมตัวกลับบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่1ความเห็น (0)