การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน 2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นาย ตะวัน พายงูเหลือม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง

วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ของ วัน อังคาร  ที่ 10 กันยายน 2562

ช่วงเช้า เวลา 08:30 - 11:30 น. กลุ่มของกระผมได้ช่วยกันทำโครงการของแต่ละคู่ รวมถึงทำGIS ต่อตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ 80%

ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น. กระผมได้เดินไปดูแปลงผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอาไว้ กระผมได้เติมน้ำลงไปเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)