การตัดสินใจเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร


มทร. กรุงเทพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร    ในส่วนภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเชิญผมไปพูดเรื่อง  การตัดสินใจเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม   ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง

จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่ (ลิ้งค์ไปยังไฟล์ การตัดสินใจเชิงคุณธรรมของผู้บริหาร_มทร. กรุงเทพ_620727_N)   

Part 1, part 2, part 3

วิจารณ์ พานิช

๒๗ ก.ค. ๖๒


620727 n1 from Pattie KB
620727 n2 from Pattie KB
620727 n3 from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)