ชีวิตที่พอเพียง 3516. รู้จักกัญชา เดินหน้าเพื่อประชาชน


ในงาน National Health R2R Forum : Meta R2R to Value Based Healthcare  ที่ขอนแก่น วันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒    ในวันเปิดงาน ๓๑ กรกฎาคม มีการอภิปรายเรื่อง รู้จักกัญชา เดินหน้าเพื่อประชาชนโดยวิทยากรผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข ๖ ท่าน    นำโดยท่านที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงและเวลานี้เป็นประธานองค์การเภสัชกรรม คือ นพ. โสภณ เมฆธน    และอธิบดีในกระทรวงสาธารณสุข ๔ ท่าน (กรมการแพทย์ - นพ. สมศักดิ์ อัครศิลป์, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ, กรมสุขภาพจิต - นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา - นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์)  และอีก ๑ ท่าน เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเป็นอดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม คือ นพ. นพพร ชื่นกลิ่น    มีคุณณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ ผู้ประกาศข่าว TNN 24 เป็นผู้ดำเนินรายการที่เตรียมศึกษาข้อมูลมาอย่างดี    และมีความสามารถในการซักเป็นเยี่ยม    แถมยังสวยคมสุดๆ

ข้อสรุปที่ทุกคนพูดตรงกันหมดคือ ควรใช้เพื่อประโยชน์ทางยาเท่านั้น    ไม่แนะนำการใช้เพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย เพราะกัญชามีทั้งคุณและโทษ    และในการใช้เป็นยานั้น ไม่แนะนำให้ใช้เป็นทางเลือกแรก (first line drug)    คือควรใช้เมื่อทางเลือกอื่นใช้ไม่ได้ผลแล้วเท่านั้น  

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายตาม รมต. สาธารณสุขท่านปัจจุบัน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ต้องการพัฒนากัญชาเพื่อประชาชน    ให้คนไทยได้ประโยชน์ในฐานะผู้ผลิต (ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง) ทั้งในฐานะผู้ปลูก และผู้สกัดยาที่ได้มาตรฐาน,   ผู้จำหน่ายที่แข่งขันได้ ไม่ถูกต่างชาติเอาเปรียบ,    และในฐานะผู้ป่วยที่ผลิตภัณฑ์กัญชาช่วยแก้ปัญหาเจ็บป่วย   

ประเด็นสำคัญที่กำลังดำเนินการกันอย่างขะมักเขม้นคือ ให้ได้แต่ประโยชน์ ไม่ได้รับโทษ

การอภิปรายนี้สนุกมาก   เราได้ฟังข้อมูลและความเห็นจากผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข    ที่ทั้งมีส่วนสอดคล้องกัน   และแตกต่างกัน    ดังตัวอย่าง นพ. โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปัจจุบันทำหน้าที่ประธานองค์การเภสัชกรรม บอกว่า วิชาการมาช้า    ไม่ทันต่อการใช้งาน    แต่ นพ. สมศักดิ์ อัครศิลป์ บอกว่าวิชาการมีพร้อม แต่ไม่มีของ     มีผู้รู้บอกผมนอกวงว่าความรู้เรื่องกัญชาในโลกมีพร้อมมาก    หลายประเทศ รวมทั้งจีน ทำวิจัยไว้อย่างดีและครบถ้วน    เราไม่ควรมุ่งสร้างความรู้โดยไม่สนใจค้นคว้าเอาความรู้ภายนอกมาปรับใช้   

หนังสือพิมพ์ ลงข่าว รมต. ไปเปิดงานนี้ เชื่อมโยงกับข้อเรียกร้องเรื่องกัญชาที่ (๑)

ความรู้สำคัญเกี่ยวกับกัญชา คือ

  • คนที่อายุต่ำกว่า ๒๕ ปี ไม่ควรใช้    เพราะมีผลทำลายสมอง    ทำให้ไอคิวต่ำลงได้ ๕ - ๘ หน่วย
  • น้ำมันกัญชาที่สกัดด้วย naphtha มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง    วิธีสกัดที่ดีที่สุดคือ super critical CO2
  • พึงตระหนักว่า ทุกสิ่ง รวมทั้งกัญชา มีทั้งคุณและโทษ    คนเราต้องมีวิจารณญาณใช้ในส่วนที่เป็นคุณ    หลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นโทษ  
  • ทางการไทยไม่อนุญาตการใช้เพื่อผ่อนคลาย    ประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็เดินแนวเดียวกัน
  • การดำเนินการของทางการไทย เพื่อใช้เป็นยา ๒ แบบ คือยาแผนปัจจุบัน  กับยาแผนไทย    และดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในการผลิตและจำหน่าย    ป้องกันการผูกขากโดยต่างชาติ   
  • กัญชาพันธุ์ที่มีอยู่มักมีสารที่ให้ความเมา (THC) สูง    จะต้องมีการคัดหรือพัฒนาพันธุ์ที่ให้สารบำบัดโรค (CBD) สูง    พืชที่มีสาร CBD สูงกว่า THC คือกัญชง  
  • ประเทศเนเธอร์แลนด์ มี OMC – Office of Medical Cannabis    เจ้าหน้าที่ ๖ คน    ทำหน้าที่ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ    ประเทศไทยน่าจะพิจารณาให้มีกลไกนี้

เรื่องกัญชาในประเทศไทย มีความมั่วอยู่มาก   ข่าวมีทั้งที่จริงและไม่จริงหรือเกินจริง    พึงระมัดระวังโดนหลอก

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ส.ค. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)