การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 42 หน่วยที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (วันจันทร์/9/กันยายน/2562)

วันที่ 9 กันยายน  พ.ศ 2562

         สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน กระผม นายจิระ  รักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงวันนี้ได้เดินทางออกจากหอพักเวลาประมาณ 08:24น. ไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เวลา 08:30 น. ก็ได้ทำการกล่าวทักทายกล่าวสวัสดีพี่ๆใน อ.บ.ต 
ช่วงเช้าเวลา 08:42 น. พี่ที่ อบต. ให้กลุ่มของระผมไปยกวัสดุจากหลังห้องสำนักงานเอาไปเก็บไว้ที่ห้องกองวัสดุ จนถึงเวลา 12:10 น.

ช่วงบ่าย 13:00 น. นั่งเก็บข้อมูลGisเพิ่ม

ช่วงเวลา 16:32 น. เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนครั้งที่1ความเห็น (0)