ชีวิตที่พอเพียง 3503. ศาสตร์ว่าด้วยเหตุและผล


หนังสือ The Book of Why : The New Science of Cause and Effect (2018)   เขียนโดย  Judea Pearl and Dana MacKenzie ()    บอกว่า correlation กับ causation ต่างกัน   แต่คนเรามักสับสนปนกัน   

   ที่จริงเรื่องนี้ เป็นประเด็นที่คนที่เป็นนักวิจัยต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา    เพื่อจะได้ไม่หลงสรุปเกินจริง    คือหลงสรุปว่าเมื่อพบ correlation  ก็รวบรัดบอกว่าเป็น causation     

วิจารณ์ พานิช

๒ ก.ค. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)