ผมไม่คุ้ยเคยกับคำย่อก็เพิ่งรู้จักไม่นาน จากที่คุณนิรันทร์ จันต๊ะ เป็นพี่ชายคุณราวัลย์ฯ ผอ.โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย   ทำให้รับทราบว่าคุณนิรันทร์ฯ และครอบครัว  มีความมุ่งมั่นตั้งใจดี  ทำดีมาเป็นเวลานาน

                              กลางเดือน ตุลาคม 2549  คุณนิรันทร์ฯ ในฐานะ  TAFS ( เครือข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย ) แจ้งเรื่องราวเรื่องจักรยานมาทางเมล์ว่า  มีจักรยานที่ AFS ( เครือข่ายมิตรภาพเอเชีย ) รับบริจาคไว้ จำนวน 340  คัน จุดรับบริจาคอยู่ที่จังหวัดโอซาก้า  เดิมที่ไปประเทศอื่น ส่วนวาระนี้หากน่านมีความสนใจให้ประสานกลับ

                             โธ่ !!!!  ไปที่ไหนในน่านช่วงหลัง จะเป็นน่านรณรงค์ประหยัดพลังงานกันทั้งเมือง   เห็นป้ายตามที่ต่าง ๆ เขียนข้อความว่า น่านเมืองจักรยานประหยัดพลังงานถวายในหลวง  มีหรือเมื่อบอกมาจะอยู่เฉยไม่ประสานกลับ  ตอนแรกประสานขอมูลนิธิ นพ.บุญยงค์ฯ เพราะเรานับถือท่าน  แล้วอีกอย่าง 10 พฤศจิกายน  เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน ๆ  รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีไม่ขัดข้อง อุปสรรคมีอยู่ว่า  ต้องทำเอกสารมาก  แต่หากเป็นส่วนราชการ คือ จังหวัดน่านดูจะมีความคล่องตัว

                              วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  ช่วงเช้าร่วม 30 นาที เดินทางไปพบเจรจากับ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ( นายปริญญา ปานทอง ) สนทนาเล่าความเป็นมาเป็นไป  ท่านไม่ขัดข้องจึงแจ้งกลับไปถึงคุณนิรันทร์ฯ  มีการเชื่อมประสานไปยัง AFS ญี่ปุ่น  ให้ทำหนังสือมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เกี่ยวกับการส่งจักรยานลงเรือเพื่อมาน่านต่อไป.