วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครูเพลิน ๓๑. ครูนิ้ง


ฉันเคยตั้งคำถามกับตัวเองเล่นๆว่า “ทำไมฉันจึงอยากมาเป็นครู” และทุกครั้งฉันมักจะได้คำตอบที่ชัดเจนในใจว่า “ฉันเคยไม่พอใจกับระบบการศึกษา และมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศไทย”

ถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีต สมัยที่ฉันยังเป็นนักเรียนชั้นประถม...

 อ่านต่อได้ที่ 

20190811085326.pdf

อ่านหนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูได้ที่ ()

วิจารณ์ พานิช

๒๗ มิ.ย. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)