วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ตอนเช้าเตยได้หาข่าวของประปา เพื่อให้พี่ ๆ อ่านเสียงตามสาย  จากนั้นทำแผนผัง ฝ่ายบริหาร โดยใช้โปรแกรมPhotoshop ในการทำ  วิธีทำคือ ปรับกระดาษให้ได้ A3 จากนั้นทำเส้น Giude จัดตำแหน่ง โดยนำเส้นทำเป็นกรอบเพื่อที่จัดทำเป็นแผนผัง จากนั้นใส่รูปและตัวักษร

              พักเที่ยงพี่ ๆ พาเตยไปเลี้ยงข้าวที่ริมน้ำ (คลองหลักสี่ที่เน่า ๆ) แต่อาหารร้านนี้อร่อยมาก จากนั้นเตยได้ ทำสติ๊กเกอร์ แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายด้วยโปรแกรมPhotoshop  วิธีทำตั้งกระดาษเป็น A4 นำรูปที่ต้องการมาใส่  จากนั้นใส่ตัวอักษร และจัดให้ได้ตามความสวยงาม