เปนการมาฝึกประสบการณืวิชาชีพวันแรกที่ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาโดยวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมาก อาจารย์ ที่คอยดูแล ให้คำแนะนำต่างๆ เช่น กฎระเบียบต่างสิ่งที่ต้องปฎิบัติ การวางตัวให้เหมาะสมเพราะที่นี่เด็กค่อนข้างที่จะโตแล้วจึงควรวางตัวให้เหมาะสมเช่น การไม่สนิทกับเด็กกลุ่มใดกลุ่มนึง การควบคุมอารมณ์ ฯลฯ และ มอบหมายหน้าที่แบคร่าวๆให้ฟังว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง โดยหน้าที่ประจำคือดูแลห้องควบคุมห้องประชุม ต่อมาเปนการจัดห้องที่ผมต้องอยู่ประจำนั่นคือห้อง ควบคุมห้องประชุม อาจารย์สอนเกี่ยวกับระบบต่างๆภายในห้องประชุมว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง