การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันศุกร์/12/07/2562)

สวัสดี คณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ดิฉัน นางสาวกมลชนก คงม่วงหมู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าในวันที่ห้าของการฝึกประสบการณ์ ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

        เช้านี้เวลา 8.20 น. พวกเราก็ได้มาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เมื่อมาถึงพวกเราก็ได้ทำงานของเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศใ2562 ที่พวกเรายังทำไม่เสร็จ เราก็ได้แบ่งหน้าที่กันเหมือนเดิมเนื่องจากพี่ ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงได้ขอให้พวกเราช่วยทำงานในส่วนที่พวกพี่ ๆ เขาทำกันไม่ทันและบางส่วนพวกพี่ ๆ ก็เอามาให้เราทำ เนื่องจากในสัปดาห์นี้พวกเรายังไม่ได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลกัน เมื่อพวกเราแบ่งหน้าที่กันเสร็จแล้วพวกเราก็ได้เริ่มทำงานตามที่ได้แบ่งกันไว้ โดยที่ดิฉันได้รับให้พิมพ์เอกสารการลงทะเบียนของผู้สูงอายุลงใน Word 


        ซึ่งใช้เวลาไม่มากก็ทำเสร็จเมื่อดิฉันทำในส่วนนี้เสร็จแล้ว ดิฉันก็ได้หาข้อมูลที่จะทำการตกแต่งเทียนพรรษาแล้วจดลงใส่กระดาษ เพื่อที่จะให้พวกพี่ ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงหาซื้อของตกแต่งและพวกอุปกรณ์มาเตรียมไว้แห่เทียนเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เมื่อดิฉันหาข้อมูลและส่งให้พี่ ๆ เรียบร้อยแล้ว

        ต่อมาในเวลา 13.00 น. หลังจากพักกลางวันเสร็จพี่โอ๋ หัวหน้านักพัฒนากร ก็ได้ให้ดิฉันถ่ายเอกสารการลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มาล่าช้าหรือที่ตกหล่น 


       หลังจากที่ถ่ายเอกสารเสร็จดิฉันก็ได้รับมอบหมายงานจากพี่เบียร์ให้พิมพ์งานในส่วนของเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม ต่อให้เสร็จเนื่องจากพี่เบียร์ต้องการใช้ในวันนี้ช่วง 15.30 น. เมื่อดิฉันได้ทำงานในส่วนของพี่ๆเสร็จดิฉันก็เริ่มว่างจากงานพี่ ๆ แล้ว ก็เลยได้ลงมือหาข้อมูลของประวิติหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านจากอินเตอร์เน็ตก่อนส่วนหนึ่ง 


       ประวัติส่วนที่เหลือนั้นพวกเราคงได้เริ่มต้นที่จะไปสอบถามจากชาวบ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ของแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากคนเฒ่าคนแก่นั้นอยู่มานานแล้ว ก็ได้รู้ประวัติของหมู่นบ้านมากกว่าใคร  ดังนั้นพวกเราก็คงจะได้เริ่มลงพื้นที่กันในสัปดาห์หน้าคะ

       วันที่ห้าผ่านไป กับการมาเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยรวมในการฝึกงานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ และเพื่อนๆ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน ที่สละเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาเยี่ยมชม แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(วันจันทร์/08/2562)ความเห็น (0)